8.05.18

Ametnikud

Keskkonna ja kommunaalmajandusega tegelevad järgmised ametnikud:

abilinnapea 
Andres Kaskla

andres@loksa.ee

arendus- ja keskkonnanõunik
Laivi Kirsipuu
laivi.kirsipuu@loksa.ee

--------------------------------------------------------------------------------

Suurjäätmete äravedu

24. mail 2018 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu (mööbel, madratsid, vaibad, diivanid). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni 21. maini 2018 e-postile, linn@loksa.ee, milles on märgitud Keskkonnateenuste lepingu number ja lepinguline isik, jäätmete kirjeldus, asukoht ning ligikaudne kogus. Jäätmed palume panna jäätmekonteinerite juurde, eraisikud panevad oma territooriumile nii, et on tagatud juurdepääs. Kellel ei ole võimalust e-postiga saata, palun tuua vastav avaldus Loksa Linnavalitsusse.

--------------

24.05.2018 состоится БЕСПЛАТНЫЙ вывоз крупногабаритных отходов (мебель, матрасы, ковры, диваны). Председателей квартирных товариществ и владельцев частных домов прошу до 21.05.2018 написать заявление по электронной почте на адрес linn@loksa.ee и обязательно указать адрес, № договора, имя клиента, количество, место складирования и наименование отходов. Крупногабаритные отходы необходимо сложить возле мусорных контейнеров, владельцам частных домов – на своей территории рядом с воротами. У кого нет возможности написать по электронной почте, можно принести письменное заявление секретарю Локсаского городского самоуправления.

 

---------------------------------------------------------------------------------

TEADAANNE

Kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse teade

Loksa Linnavalitsuse seisukoht 

------------------------------------------------------------------------------

8.05.18
20.12.16