26.08.15

Blanketid

Ehitusalased blanketid ja teatised:

Taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks (word) (pdf)
Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel (pdf)
Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul (pdf)
Ehitusloa taotlus (pdf)
Kasutusloa taotlus (pdf)

Ehitusteatis (pdf)
Ehitamise alustamise teatis (pdf)
Kasutusteatis (
pdf)
Ehitise täieliku lammutamise teatis (
pdf)
Andmete esitamise teatis (
pdf)

Tee ehitusteatis (pdf)
Tee ehitusloa taotlus (
pdf)
Tee ehitamise alustamise teatis (
pdf)
Tee kasutusteatis (
pdf)
Tee kasutusloa taotlus (
pdf)
Tee täieliku lammutamise teatis (
pdf)
 

Kaeveloa-alane taotlus:
Taotlus kaeveloa väljastamiseks Loksa linnas (excel)