18.04.16

Blanketid

Ühekordse toetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Toimetulekutoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Vajaduspõhise peretoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu toidutoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu kohamaksu toetuse taotluse vorm (pdf), (word) 

Lapsehoiuteenuse toetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Küttetoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Sünnitoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Matusetoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Elluastumistoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Puudega lapse hooldajatoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Juubelitoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Pensionitoetuse taotluse vorm (pdf), (word)