29.04.16

Heakorrakomisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas Loksa linna heakorrakomisjoni, mille ülesanneteks on:
                     1)      iga-aastase heakorrapäeva läbiviimise korraldamine;
                     2)      iga-aastasele konkursile „Eesti kaunis kodu" kandidaatide leidmine ja
                              linnavalitsusele esitamine;
                     3)      linna heakorra hetkeolukorra kaardistamine, probleemkohtade väljatoomine,
                              lahenduste leidmine, iga-aastase heakorrakava koostamine;
                     4)      linnavalitsuse korralduste eelnõude väljatöötamine;
                     5)      ja teiste linnavalitsuse poolt määratud ülesannete täitmine.

Komisjoni kooseisu kuuluvad Loksa Linnavalitsuse 29.04.2016 korralduse nr 48 alusel:
Esimees:         
Laivi Kirsipuu            arendus- ja keskkonnanõunik
Aseesimees:   Viktor Fjodorov         linnavalitsuse liige/OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige
Liikmed:          Hilleri Treisalt            abilinnapea
                        Andres Kaskla          abilinnapea
                        Helle Lootsmann      SA Loksa Kultuur juhatuse esimees
                        Rainer Lapp             OÜ Loksa Ujula juhatuse liige
                        Kaire Kotkas             Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
                        Heiki Tudre               Loksa Gümnaasiumi majandusalajuhataja
                        Tatjana Boitsova       OÜ Loksa Haljastus asjaajaja-klienditeenindaja