TEATED

Teadaanne  - veeavarii likvideerimine Rahu tänaval.

Seoses veeavarii likvideerimisega Rahu tänaval toimub 26. aprillil 2018 veevarustuse katkestus

Rahu tn 1- Rahu tn 22 piirkonnas. Vett ei ole kell 8.30 - 17.00.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Lugupidamisega
OÜ Loksa Haljastus

--------------------------------------------------------------------------------

Извещение об аварийных работах

В связи с работами по ликвидации аварии водопровода по улице Раху 26 апреля 2018 будет приостановлено водоснабжение домов  по адресам Раху 1- Раху 22.

Воды не будет с 8.30 до 17.00.

Приносим извинения за неудобства

 

С уважением
OÜ Loksa Haljastus

-----------------------------------------------------------------------------------

Teadaanne- veavarii likvideerimine

Seoses veeavarii likvideerimisega Ranna tänaval toimub 24. aprillil 2018 veevarustuse katkestus Männi tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ja Ranna, Maleva, Rahu tänavate piirkonnas.

Vett ei ole kell 9.00 - 17.00.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Lugupidamisega
OÜ Loksa Haljastus

---------------------------------------------------------

Извещение об аварийных работах

В связи с работами по ликвидации аварии водопровода по улице Ранна 24 апреля 2018 будет приостановлено водоснабжение домов  по адресам Мянни 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и улиц Ранна, Малева, Раху.

Воды не будет с 9.00 до 17.00.

Приносим извинения за неудобства

 

С уважением
OÜ Loksa Haljastus

------------------------------------------------------------------------

OÜ Loksa Haljastus võtab tööle

HEAKORRATÖÖTAJA

Tööülesanded

Heakorra ja koristustööd määratud territooriumil:

• igapäevane ettenähtud hoolduspiirkonda kuuluvate haljasalade ja lilleklumpide hooldus ning korrashoid;

• kõnniteede ja platside korrashoid vastavalt aastaajale sh lume koristus ja libeduse tõrje

• jäätmete kogumine, ladustamine vastavalt vajadusele ja korraldustele.

Nõuded kandidaadile:

• kohusetundlik, täpsus

• eesti keele ja vene keele oskus kõnes

Tööandja pakub:

ülesannete täitmiseks vajalikud töö- ja kaitsevahendid.

Kandideerijatel esitada:

avaldus konkursil osalemiseks  e-postiga aadressile haljastus@loksa.ee

või saata postiga aadressil OÜ Loksa Haljastus, Tallinna tn 45, 74806 Loksa linn

või tuua Loksa Haljastus kontorisse aadressil Tallinna tn 45 (II  korrus), Loksa linn.

Infot saab haljastus@loksa.ee või tel 5551 2015.

------------------------------------------------------------------------------------

Локса Хальястус примет на работу

РАБОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Рабочие задания:

Работа по уборке и благоустройству определённой территории в городе Локса:

• ежедневный уход и содержание в порядке зеленых насаждений и клумб на предназначенной к обслуживанию территории,

• содержание в порядке тротуаров и площадок в соответствии с сезоном, в т.ч. уборка снега и борьба с гололёдом,

• сбор мусора, и его складирование в соответствии с необходимостью и распоряжениями.

Требования к кандидату:

• ответственность, аккуратность.

• знание устного эстонского и русского языков

Работодатель предлагает:

необходимые для выполнения работы рабочие и защитные средства

Кандидат предоставляет:

заявление об участии в конкурсе на адрес электронной почты haljastus@loksa.ee,

или письмом по адресу Локса Хальястус, ул. Таллинна 45, 74806 г. Локса, 

или принести в контору Локса Хальястус по адресу ул. Таллинна 45 (II этаж), г. Локса.

Дополнительная информация haljastus@loksa.ee или тел. 55512015.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Teadaanne

Seoses veetrassi remondiga  Lõuna tänaval toimub 04. jaanuaril 2018 veevarustuse katkestus Lõuna tänava kõikides majades.

Vett ei ole kell 8.30 - 15.00.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Lugupidamisega
OÜ Loksa Haljastus

-------------------------------------------------------------------------------

СООБЩЕНИЕ

В связи с ремонтными работами водопровода по улице Лыуна 04.01.2018 будет приостановлено водоснабжение для всех домов по улице Лыуна.

Воды не будет с 8.30 до 15.00.

Приносим извинения за неудобства.

 

С уважением
OÜ Loksa Haljastus

--------------------------------------------------------------------------------------

Teadaanne

Seoses veetrassi remondiga  Lõuna tänaval toimub 15. novembril 2017 veevarustuse katkestus Lõuna tänava kõikides majades.

Vett ei ole kell 8.30 - 15.00.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Lugupidamisega
OÜ Loksa Haljastus

-------------------------------------------------------------------------------

СООБЩЕНИЕ

В связи с ремонтными работами водопровода по улице Лыуна 15 ноября 2017 будет приостановлено водоснабжение для всех домов по улице Лыуна:

Воды не будет с 8.30 до 15.00.

Приносим извинения за неудобства.

С уважением
OÜ Loksa Haljastus

_________________________________________________

Teadaanne

Seoses veetrassi remondiga  Uuel tänaval toimub 01. novembril 2017 veevarustuse katkestus majades:

- Uus 4, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

- Aia 1, 3, 5, 7, 9

- Kooli 2, 4

Vett ei ole kell 9.00 - 15.00.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Lugupidamisega
OÜ Loksa Haljastus

-------------------------------------------------------------------------------

СООБЩЕНИЕ

В связи с ремонтными работами водопровода по улице Уус 01 ноября 2017 будет приостановлено водоснабжение домов:

- Уус 4, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

- Айя 1, 3, 5, 7, 9

- Кооли 2, 4

Воды не будет с 9.00 до 15.00.

Приносим извинения за неудобства.

 

С уважением
OÜ Loksa Haljastus

------------------------------------------------------------------------------------

Seoses Elektrilevi OÜ võrgu remonttöödega on Lõuna tänav 7a pumbamaja tarbimispiirkonnas on 19. juulil 2017 kella 10.00-11.00 veevarustuse katkestus majades Tallinna tn 55-77 ja Lõuna tänava piirkonna majades.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Lugupidamisega
OÜ Loksa Haljastus

-----------------------------------------------------------------------------------

Извещение

В связи сетевыми ремонтными работами Elektrilevi OÜ на насосной станции ул Лыуна 7а, Локса 19 июля 2017 с 10.00 до 11.00 будет приостановлено водоснабжение домов по ул. Таллинна 55-77 и улице Лыуна

Приносим извинения за неудобства

 

С уважением
OÜ Loksa Haljastus

------------------------------------------------------------------------------------

OÜ Loksa Haljastus pikendab „Loksa linna reoveepuhasti ja reoveepumplate automaatikapaigaldise ning tarkvara hooldaja konkurssi" kuni 30. juunini 2017.a.

LOKSA LINNA REOVEEPUHASTI JA REOVEEPUMPLATE AUTOMAATIKAPAIGALDISE NING TARKVARA HOOLDAJA KONKURSS

Loksa linna reoveepuhasti (kuulub OÜ-le Loksa Haljastus) tehnoloogiliste seadmete kontroll, avariisignaalid ja andmekogumine toimub reoveepuhasti tehnohoones, operaatoriruumis asuva puhastusprotsessi juhtarvuti vahendusel. Operaatori arvutisse kogutakse visualiseerimisprogrammi vahendusel kogu informatsioon puhasti töö kohta (tasemeandurite näidud, kulumõõturite näidud, olekusignaalid seadmete töö kohta, avariisignaalid). Lisaks toimub avariisignaalide edastamine signaalina operaatori mobiiltelefonile. Samuti teostatakse mõõdetud parameetrite kogumine andmebaasi ja võimalus kogutud mõõteparameetrite taas esitamine ja jälgimine aegreana. Kõikide seadmete töö juhtimine ja reguleerimine on võimalik ka manuaalselt lokaaljuhtimiskilbist.

Juhtarvutisse kogutakse kõik peamised protsessi jälgimiseks vajalikud andmed seadmete töö kohta (olekusignaalid), samuti parameetrid , mis on olulised puhastusprotsessi jälgimiseks:

1. Kõikide seadmete olekusignaalid - seade töötab/seisab

2. Seadmete mootorite häired

3. Signaalid avarii ülevooludest

4. Kulumõõturite näidud

5. Mootorite töötunnid

6. Seadmete juhtimisseadmete töörežiimid ( töösageduse reguleerimine, aegrelee seadistused).

Lähteülesanne:

1. Reoveepumplade automaatika süsteemide hooldus objektidel Kalurite tn 4a, Tallinna tn 5a, Tiigi tn 1,

2. Reoveepuhastijaama automaatika süsteemi hooldus,

3. Drenaažipumpla automaatika süsteemide hooldus,

4. Reoveepuhastijaama tarkvara testimine/hooldus,

5. Jääkmuda töötlemise polümeeri jaama, mudatahendustsentrifuugi ja kruvipumpade hooldus.

Üleval nimetatud teenuseid teostatakse regulaarselt 1 kord kahe nädalas tööpäeviti kella 09.00 – 16.00.

Konkreetselt seadmete hooldustööd teostatakse vastavalt kasutus-ja hooldusjuhendis toodule.

Ettenägematuid remonttöid, sh avariitööde maksumus lepitakse kokku lepingu poolte vahel enne lisatööde teostamist.

RVP seadmete spetsifikatsioonid on koondtabelis (Lisa 1).

Hinnapakkumine on vaja esitada e-postile haljastus@loksa.ee või aadressile: OÜ Loksa Haljastus, Tallinna tn 45, Loksa linn, 74806 Harjumaa, märksõnadega „Automaatika hooldaja konkurss", hiljemalt 30. juuniks 2017.

Täiendav info: haljastus@loksa.ee või tel 55512096.

Lisa 1

Lisa 2

---------------------------------------------------------------------------------

10.05.17

Teadaanne

Seoses veeavarii likvideerimisega Rahu tänaval toimub 11. mail 2017 veevarustuse katkestus

Ranna tn 3, Rahu tn 9, 11, 16, 18, 20,22 ja Maleva tänava piirkonnas.

Vett ei ole kell 9.00 - 17.00.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Lugupidamisega

OÜ Loksa Haljastus

-----------------------------------------------------------------------------------

В связи с работами по ликвидации аварии водопровода по улице Раху 11 мая 2017 будет приостановлено водоснабжение домов  по адресам Ранна 3, Раху 9, 11, 16, 18, 20, 22 и улица Малева

Воды не будет с 9.00 до 17.00.

Приносим извинения за неудобства

 

С уважением

OÜ Loksa Haljastus

 

Teadaanne

Alates 01.01.2015 lõpetab OÜ Loksa Haljastus kohapeal sularaha maksmise võimaluse ning klienditel on võimalus sõlmida E-arve püsimakse lepingut SEB Pangas ja Swedbankis.

Lugupidamisega
OÜ Loksa Haljastus