6.07.16
Soojusmajandus
 
Soojaettevõte
Loksa linna soojusmajandusega tegeleb N.R. Energy Osaühing (registrikood: 12364776).
 
Soojusenergia hinnakiri asub N.R. Energy Osaühingu kodulehel.
 
Kaugküttepiirkond
Loksa Linnavolikogu on Loksa kaugküttepiirkonnaks määranud järgneva territooriumi: Tallinna tänav 9 majast mööda Tööstuse tänavat kuni Uus tänavani, edasi mööda Uus tänavat kuni Posti 27 hooneni ja edasi kuni linna piirini, sealt edasi kuni Rohuaia tänavani, Rohuaia tänavast kuni Tallinna tänavani, Tallinna tänav 40 majast mööda Valgejõe paremat kallast kuni Loksa laevatehaseni. Küttepiirkonnast väljajäävas piirkonnas kasutatakse küttematerjalina põhiliselt puitu, kasutusel on ka lokaalsed katlamajad (nt Loksa Laevatehase AS).