11.11.14

Loksa linna üldplaneering

Loksa Linnavolikogu otsus Loksa linna üldplaneeringu kehtestamine
Loksa linna üldplaneeringu leiate KOOTPLAAN OÜ koduleheküljelt
Loksa linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja lisad
Loksa linna üldplaneeringu menetluskäik

 

Loksa linn teatab kehtestatud planeeringute ülevaatamisest

Loksa Linnavolikogu otsustas 23. jaanuaril 2014 (otsus nr 3) juhinduda edaspidi Loksa linna planeerimis- ja ehitustegevusel kehtivast Loksa linna üldplaneeringust.