Tasuta sõiduõigusest

Värner Lootsmann linnapea Kui lugeda kokku kõik artiklid, selgitused, vastulaused ja kommentaarid, siis on selge, et tänavuse kuuma suve kõige kuumem teema on tasuta transport....

Ilmunud on Loksa Elu juuni/juuli ajaleht

Postkastidesse on jõudnud juuni/juuli Loksa Elu. Lehte on võimalik lugeda ka internetis: www.loksalinn.ee/leht .

Ühistranspordiga sõitjatele

Tasuta on bussisõit Harjumaal alates vanusest 0 kuni 19 aastat (kaasaarvatud) ja alates 63st eluaastast. Sõiduks on vajalik isikustatud roheline kaart. Tallinnas on tasuta ühistransport...

Loksa Lasteaed Õnnetriinu suvine puhkus

02. – 31.07. lasteaed suletud - kollektiivpuhkus! Valverühm töötab Jaaniusside rühmas 01.08. - 03.08. ja 06.08. - 10.08.

Ilusat võidupüha ja jaanipäeva!

Loksa Linnavolikogu ja  Loksa Linnavalitsus õnnitlevad kõiki  saabuva võidupüha puhul! Samuti soovime kõigile ilusat jaanipäeva!

Teadaanne

Loksa Linnavalitsus on 22. juunil 2018 suletud. Ilusat võidupüja ja  jaanipäeva! Loksa Linnavalitsus

Kõikjal Eestis on metsas lõkke tegemine keelatud

Alates  31. maist 2018 hakkas kehtima kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Varasematel aastatel on Päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel...

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 10. istung toimub neljapäeval, 31. mail 2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istungi algus kell 17:30. P ä e v a k o r r a s:  ...

Ilmunud on Loksa Elu maikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu maikuu number. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või ka internetis www.loksalinn.ee/leht .

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi linnaarhitekt-ehitusnõuniku ametikohale

Konkursi tähtaeg : 04.06.2018 Tööülesanded: Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve. Täpsem...

Ilmunud on käsiraamat "Teekond erilise lapse kõrval"

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eestikeelse kui ka venekeelse käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele....

Loksa ujula teadaanne

LOKSA Ujula on suletud alates  21.05.2018  seoses korraliste hooldustöödega!  Локсаский бассейн закрыт    с 21  мая 2018  в связи с плановыми...

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 9. istung toimub neljapäeval, 03. mail 2018 algusega kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. P ä e v a k o r r a s: 1....

Teadaanne

Loksa Linnavalitsus on esmaspäeval, 30. aprillil avatud kell 8.00-12.00. Ilusat kevadpüha!  

Kampaania „Aga mina HOOLIN ja märkan“

Alanud on iga-aastane Lasteabitelefoni 116111 kampaania „Aga mina HOOLIN ja märkan", millega soovime julgustada lapsi ja noori hoolimisest ning märkamisest rääkima ja  tähele panema abi...

Suurjäätmete äravedu

24. mail 2018 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni  21. maini 2018 ...

Loksa ujula teadaanne

Lugupeetud külastajad! 1.  mail on Loksa ujula  SULETUD . Ilusat pühadeaega!  Уважаемые посетители! 1  мая  бассейн  ЗАКРЫТ!

Teadaanne - veeavarii likvideerimine Rahu tänaval

Seoses veeavarii likvideerimisega Rahu tänaval  toimub 26. aprillil 2018 veevarustuse katkestus Rahu tn 1- Rahu tn 22 piirkonnas.  Vett ei ole kell 8.30 - 17.00 . ...

Kodutütred ja noorkotkad võistlesid luureretkel

Kaitseliidu korraldatud Harju maleva patrullvõistluse Luureretk 2018 võitsid teist aastat järjest Loksa noorkotkad võistkond LÜRVO ja Kiili Imelise Aasa kodutütred . Kolmepäevasel...

Muudatused liikluskorralduses seoses Kuusalu Rattaralliga

Seoses Kuusalu rattaralliga 05. mail 2018 on etapi algus/lõpp Kolgas kell 12:00 – 17:00 skeemil märgitud teelõik liikluseks suletud. Antud piirkonda peaks läbima selle aja jooksul suunal A>B...

Teadaanne - veeavarii likvideerimine

Seoses veeavarii likvideerimisega Ranna tänaval toimub 24. aprillil 2018 veevarustuse katkestus Männi tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ja Ranna, Maleva, Rahu tänavate piirkonnas. Vett ei ole...

Ilmunud on Loksa Elu aprillikuu ajaleht

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu aprillikuu number. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või ka internetis www.loksalinn.ee/leht .

Loksa linna terviseüritused aprillis

Juba on traditsiooniks saanud, et aprill on Loksal tervisekuu. Spordiüritusi (jooksud, võrkpallivõistlused jms) toimuvad ka aastaringselt, kuid aprill on just see kuu, kui inimesi kutsuda rohkem...

Keskkonnaagentuur kutsub osalema

10. aprillist kuni 15. septembrini toimub EV 100 raames üle-eestiline loodusvaatlus "Kingi Eestile 100 loodusvaatlust!" Loe täpsemalt SIIT   ja osale!

Harju maakonnaplaneering 2030+

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337....

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

KOP taotluste esitamise tähtaeg 2018 kevadvoorus on 2. mai kell 16.30. Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine....

Loksa ujula teadaanne

Lugupeetud Loksa ujula külastajad! Teisipäeval,  10. aprillil  kell 10.30 – 12.00  UJULA    SULETUD  elektrikatkestuse tõttu. ********* ...

Ilusat pühadeaega!

Loksa Linnavalitsus on 29. märtsil 2018 avatud kella 12.30-ni. Ilusaid pühi!

Loksa linna Tallinna tänav 28 ja Tallinna tänav 30 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Loksa Linnavalitsusele on kehtestanud oma  22.03.2018  korraldusega nr 32 Tallinna tänav 28 (42401:005:0030)  ja Tallinna tänav 30 (42401:005:0120) kinnistute detailplaneeringu. ...

Loksa Linnavalitsus pakub tööd

L oksa Linnavalitsus pakub tööd IT - SPETSIALISTILE Tööülesanded: - Loksa Linnavalitsuse arvutivõrgu häireteta töö tagamine - tehnilise toe osutamine -...

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks

Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi  järgmiste ametikohtade täitmiseks: - Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 kohta (vene osa). - Põhikooli õpetaja ...

Loksa Linnavolikogu istung

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 8. istung toimub kolmapäeval, 28. märtsil 2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istungi algus kell 17:30. ...

Teadaanne kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Marsalis Metall OÜ (registrikood: 11716227, tegevuskoht: Tallinna tn 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, Loksa linn, Harju maakond) keskkonnakompleksloa nr...

Loksa Lasteaed Õnnetriinu avatud uste päev 2018

4. aprillil 2018 on võimalik huvilistel tutvuda Loksa Lasteaed Õnnetriinu tööga. Eestikeelne info selle päeva kohta on  SIIN . Venekeelne info selle päeva kohta on  SIIN .

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevate õpilaste vanematele

Lugupeetud lapsevanem! 01. septembril 2018 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 02.04. - 13.04.2018. ...

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi vene õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilaste vanematele

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi vene õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilaste vanematele  toimub koosolek 11.04.2018 kell 18.00 algklasside maja I korrusel. Koolikohustuslik on...

Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine". Planeeringu eesmärk on luua alus uue...

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 7. istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istungi algus kell 17:30. P ä e v a k o r r a s: ...

Ilmunud on Loksa Elu märtsikuu ajaleht

Loksa Elu märtsikuu numbrit on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 detailplaneeringu avalik väljapanek

Loksa Linnavalitsuse 08. veebruari 2018  korraldusega nr 13 on vastu võetud Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 30 detailplaneering. Loksa Linnavalitsus korraldab ajavahemikul 07.03.2018 kuni...

Loksa lauatenniseturniiri VI etapi toimumisaeg on muutunud

Loksa lauatenniseturniiri VI etapp toimub Loksa spordisaalis 11. märtsil 2018,  algus kell 10.00

Ilmunud on Loksa Elu veebruarikuu number

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu veebruarikuu ajaleht. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Lasteaia Õnnetriinu arengukava eelnõu

Loksa Lasteaia Õnnetriinu arengukava 2018-2020  eelnõu on alates 13. veebruarist 2018 avalikustatud Loksa linna kodulehel. K uni 27. veebruarini 2018 on kõigil huvitatud isikutel...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi linnaarhitekt-ehitusnõuniku ametikohale

Konkursi tähtaeg: 28.02.2018. Tööülesanded: Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve. Täpsem...

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 08. veebruaril  2018  algusega kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. P ä e v a k o r r a s: 1. Loksa...

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu! 15. veebruaril 2018 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused...

Ilmunud on Loksa Elu jaanauarikuu number

Postkastidesse on jõudnud Loksa Elu jaanaurikuu number. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis  https://www.loksalinn.ee/et/leht

OÜ Loksa Haljastus vajab heakorratöötajat

OÜ Loksa Haljastus võtab tööle HEAKORRATÖÖTAJA Tööülesanded Heakorra ja koristustööd määratud territooriumil: • igapäevane ettenähtud hoolduspiirkonda kuuluvate...

OÜ Loksa Haljastus teadaanne

Seoses veetrassi remondiga  Lõuna tänaval toimub 04. jaanuaril 2018 veevarustuse katkestus  Lõuna tänava kõikides majades. Vett ei ole  kell 8.30 - 15.00 . Vabandame...

Loksa Linnavalitsus võtab tööle linnaarhitekt-ehitusnõuniku

Konkursi tähtaeg: 31.01.2018 Tööülesanded: Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve. Täpsem...

Loksa Linnavalitsuse tööaeg pühade perioodil

Loksa Linnavalitsus on: 22. – 26. detsembril SULETUD 27. - 29. detsembril avatud vastavalt lahtiolekuaegadele 30. dets. - 01. jaan. SULETUD   Ilusat...

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 5. istung toimub reedel, 22. detsembril 2017 Loksa Kultuurikeskuse saalis Tallinna tn 47a. Istungi algab kell 12:00. P ä e v a k o r r a s: ...

Loksa ujula teated

    15. detsembril 2017 on Loksa ujula avatud     16. detsembril  Loksa Ujula suletud. Vabandame ebamugavuste pärast. --------- 16...

Loksa Elu detsember

Ilmunud on Loksa Elu detsembrikuu number. Lehte on võimalik lugeda internetis www.loksalinn.ee/leht või Loksa Linnaraamatukogus.

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 13. detsembril 2017 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istungi algus kell 18.00. P ä e v a k o r r a s: ...

On aeg esitada Loksa linna Aukodaniku, Teenetemärgi ja Aumärgi kandidaate!

Traditsiooniliselt tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuval linnapea vastuvõtul inimesi, kellel on silmapaistvaid saavutusi või erilisi teeneid Loksa linna ees. Tunnustust...

Ootame ettepanekuid Loksa linna aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ kandidaatide leidmiseks

Aunimetused „Aasta Noor" ja „Aasta Sportlane" on Loksa linna tunnustus Loksal tegutsevatele isikutele, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud...

LEADER toetuste infopäevad taotlejatele

Taotlejatele, kes soovivad  2018. aastal LEADER toetusi , viiakse läbi infopäevad 2017. aastal järgmise graafiku alusel: 12. detsembril kell 17 – Kolgaküla Rahvamajas...

Loksa linnapeaks valiti Värner Lootsmann

Neljapäeval, 23. novembril toimunud Loksa Linnavolikogu istungil valiti Loksa linnapeaks Värner Lootsmann. Värner Lootsmann on Loksa linna juhtinud alates 2010. aastast.  Volikogu...

Noortele mõeldud huviringid Loksal

Noortel on tänu riigipoolsel huvihariduse- ja huvitegevuse rahastamisele palju rohkem nüüd Loksal võimalusi osaleda huviringide töös.  Samuti on selle rahastuse raames üheks...

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 3. istung toimub neljapäeval, 23. novembril 2017 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istungi algus kell 17.30. P ä e v a k o r r a s: ...

Loksa Haljastus OÜ teadaanne

Seoses veetrassi remondiga  Lõuna tänaval toimub  15. novembril 2017 veevarustuse katkestus  Lõuna tänava kõikides majades. Vett ei ole kell 8.30 - 15.00 . Vabandame...

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu IX koosseisu 2. istung toimub neljapäeval, 9. novembril 2017 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. Istungi algus kell 17.30. P ä e v a k o r r a s: ...

Valimiskomisjoni koosolek

Loksa linna valimiskomisjoni koosolek toimub 24.10.2017 kell 12.00 Loksa Linnavalistuses linnasekretäri kabinetis.

Valimiskomisjoni koosolek

Loksa linna valimiskomisjoni koosolek toimub 23.10.2017 kell 14.30 Loksa Linnavalitsuses linnasekretäri kabinetis.

LOKSA LINNAVOLIKOGU ISTUNG

KUTSE LINNAVOLIKOGU ISTUNGILE Lugupeetud Loksa Linnavolikogu liige! Loksa linna valimiskomisjoni 20.10.2017 otsuse nr 6 alusel kutsun neljapäeval, 26. oktoobril 2017 kokku...

Suurjäätmete tasuta äravedu

07.11.2017 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu  ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni  ...

Loksa Noortekeskus ühines Türi Noortekeskuse väljakutsega

CHALLENGE: TEEME ÜHESKOOS VÄHEMALT 100 HELKURIPUUD ÜLE EESTI?! (EV100) Helkuripuu tegemine pole mitte tasuta helkurite jagamine, vaid nii laste, noorte, kui vanemate tähelepanu pööramine...

Valimistulemused Loksal

15. oktoobril 2017 toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Loe rohkem www.valimised.ee Loksa linna tulemused leiad SIIT .

Loksa Linnavalitsus pakub tööd autojuht-majandustöötajale

Konkursi tähtaeg: 31.10.2017   Tööülesanded: -  linnavalitsuse ametisõitude teostamine - linnavalitsuse, linnaasutuste ning teistes linna hoonetes pisiremontide...

Loksa Linnavalitsus pakub tööd linnaarhitekt-ehitusnõunikule

Konkursi tähtaeg: 31.10.2017 Tööülesanded: Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve. Täpsem...

VALIMISED 2017

Loksa Linnavolikogu valimised 2017! Pühapäeval, 15. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Loksa Linnavolikokku valitakse 15 volikogu liiget neljaks aastaks. ...

Alates 01.01.2018 on korteriühistud kohustuslikud

1. jaanuaril 2018 jõustub uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mis muudab kõigis kortermajades korteriühistud kohustuslikuks. Eesti Omanike Keskliit soovib koduomanikele olla nõuga...

Loksa Muusikakooli teadaanne lapsevanematele

AUSTATUD LAPSEVANEM! Loksa Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi. Kui Sa ei ole otsustanud, kas panna laps Muusikakooli, siis tasub kindlasti proovida. Ootame Teid koos lapsega...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi linnaarhitekt-ehitusnõuniku ametikohale

Konkursi tähtaeg: 09.10.2017 Tööülesanded: Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve. Täpsem...

Ilmunud on septembrikuu Loksa Elu

Postakstidesse on jõudnud septembrikuu Loksa Elu. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või internetis www.loksalinn.ee/leht

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. september  2017  kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. P ä e v a k o r r a s: ...

Loksa Ujula on avatud

Ujula alustab uut hooaega 4. septembril. Olete oodatud! Lahtiolekuajad: E, T,K, N, R: 8.00-21.30 L, P:  10.00-21.00   NB!  Ujulas toimuvad...

Teenindaja koolitus

21. 09.2017 toimub Loksa Linnavalitsuse saalis koolitus "Kohalike omavalitsuste alkoholipoliitika rakendamise toetamine läbi mentorluse". Registreerumise viimane tähtaeg: 18.09.2017. a ...

Kutse infopäevale "Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis"

22. septembril toimub algusega kell 13.13 Loksa Linnavalitsuse saalis koolitus "Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis". Algys kell 13.15. Loe täpsemalt SIIT ...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi autojuht-majandustöötaja kohale

Konkursi tähtaeg: 14.09.2017 Tööülesanded: - linnavalitsuse ametisõitude teostamine - linnavalitsuse, linnaasutuste ning teistes linna hoonetes pisiremontide ning hooldustööde...

Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi linnaarhitekt-ehitusnõuniku ametikohale

Konkursi tähtaeg: 14.09.2017 Tööülesanded: Ehitusliku ja planeerimisalase tegevuse korraldamine. Maastikuplaneerimise tegevuse korraldamine. Ehitusjärelevalve. Täpsem...

Tallinna Orienteerumisneljapäevak Loksal

Oled oodatud osa võtma! 31. augustil 2017   - Suur Tallinna Orienteerumisneljapäevak Loksal. Keskus Loksa Linnaväljakul.  Start on avatud 17:00-19:30....

INFOPÄEV KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST (KOP) TOETUSE TAOTLEJATELE

Infopäev toimub 15. septembril 2017 kell 11.00-14.30 Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas. Rohkem infot SIIN .

Teadaanne - soojatorustiku ehitustööd

Alates 31.08.2017 alustatakse Loksa linnas soojustorustiku I järgu ehitustöödega. Tööde teostaja on EG Ehitus AS. Ehitatava torustiku pikkus on 1800 jm ja piirkond, kus töid teostatakse on...

Ilmunud on Loksa Elu augustikuu ajaleht

Postakstidesse on jõudnud Loksa Elu augustikuu number. Lehte on võimalik lugeda ka Loksa Linnaraamatukogus või Loksa linna kodulehel www.loksalinn.ee/leht

Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksu sprindis ja sprinditeates

12.-13. augustil toimuvad Loksal Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksus. Võistlused algavad 12. augustil kell 13.00 ja autasustamine toimub kell 16.00.  13. augustil algavad...

Loksa Linnavolikogu istung

Loksa Linnavolikogu istung toimub neljapäeval, 10.augustil  2017 kell 17.30 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45. P ä e v a k o r r a s: 1.     Loksa...

Suurjäätmete äravedu

Tähelepanu! 08.08.2017 toimub TASUTA suurjäätmete äravedu ( mööbel, madratsid, vaibad, diivanid ). Korteriühistute juhatajatel ja eramajade omanikel palume saata avaldused kuni ...

Filmivõtted Loksal

26.-30. juuli 2017 toimuvad Loksal ja selle lähiümbruses filmivõtted. Filmimeeskond peatub Loksa Kultuurikeskuses. Palume linnarahval suhtuda mõistvalt filmimeeste tegemistesse ja neid...

Teadaanne

Seoses Elektrilevi OÜ võrgu remonttöödega on Lõuna tänav 7a pumbamaja tarbimispiirkonnas on  19. juulil 2017 kella 10.00-11.00 veevarustuse katkestus majades Tallinna tn 55-77 ja ...

Ilmunud on Loksa Elu juulikuu number

Loksa Elu juulikuu ajaleht on jõudnud postkastidesse, lehte on võimalik lugeda ka internetis:  https://www.loksalinn.ee/leht

Pildigaleriis on uued fotod

Pildigaleriis on võimalik nüüd vaadata "Loksa kool 150" kokkutuleku fotosid ja XII noorte laulu- ja tanstsupeo "MIna jään" fotosid. Otse saad minna vaatama SIIT .

Informatsioon dr Nugise patsientidele

Seoses perearst dr. Tatjana Nugis pensionile jäämisega osutab ajutist asendusteenust dr Nugise nimistu patsientidele OÜ Kuusalu Tervisekeskus,  perioodil 01.07.2017-31.12.2017.  ...

Loksa linna arengukava avalikustamine

Loksa linna arengukava 2021 eelnõu on alates 30. juuni 2017 avalikustatud Loksa linna kodulehel. K uni 15. juulini 2017  on kõigil huvitatud isikutel võimalus teha ettepanekuid...

Liikluskorraldus seoses XII Noorte Laulu- ja Tantsupeo rongkäiguga

Seoses 02. juulil 2017 toimuva XII Noorte Laulu- ja Tantsupeo rongkäiguga kella 8.30-st kuni 14.00-ni korraldatakse ümber ühistranspordiliinide liiklus Tallinnas alljärgnevalt: Idasuund ...

Loksa Lasteaed Õnnetriinu tööpakkumine

LOKSA LASTEAED ÕNNETRIINU võtab konkursi korras tööle: 1,0 koormusega ÕPETAJA (eesti õppekeelega rühma). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada...

Võidupüha ja jaanipäev

Loksa Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsus õnnitlevad kõiki saabuva võidupüha puhul! Samuti soovime kõigile ilusat jaanipäeva!

Teadaanne

Loksa Linnavalitsus on suletud 22. - 25. juuni. Ilusat pühadeaega!   Loksa Linnavalitsus