18.04.16

Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks lapsetoetust saav laps, kui:
1) perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või
2) perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus. 

Ühe kuu keskmine netosissetulek arvutatakse vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kolme kuu netosissetulekute põhjal, arvestades maha makstud elatise.

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri suurus 2016. aastal on:
1) perekonna esimene liige                                              358 eurot;
2) iga järgnev 14-aastane ja vanem perekonnaliige        179 eurot;
3) iga alla 14-aastane perekonnaliige                             107,4 eurot.

Vajaduspõhise peretoetuse suurus:
1) kui perekonnas on üks lapsetoetust saav laps                45 eurot perekonna kohta;
2) kui perekonnas on vähemalt 2 lapsetoetust saavat last  90 eurot perekonna kohta.

Taotlus (pdf) (word) tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks. Lisaks taotlusele tuleb esitada dokumendid, mis tõendavad eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.