15.07.14

Loksa linna valimiskomisjon

KOOSSEIS
Loksa Linnavolikogu kinnitas
19.06.2013 otsusega nr 23 Loksa linna valimiskomisjoni koosseisus:
Esimees: linnasekretär Karin Kask
aseesimees Antonina Gusseva (
valimiskomisjoni 23.07.2013 otsus nr 1)
liige Olga Losjeva
asendusliige Ain Kasetalu


ASUKOHT
Loksa linna valimiskomisjoni asukohaks on Loksa Linnavalitsus (Tallinna tn 45, Loksa linn 74806).
Loksa Linnavalitsuse 07.08.2009 korraldus nr 199