6.05.16

Loksa Linnavolikogu komisjonid

majandus- ja eelarvekomisjon;
kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja noorsookomisjon;
haridus- ja sotsiaalkomisjon;
revisjonikomisjon.

 

Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseis:

Helle Lootsmann – esimees

Rein Heina – aseesimees

Andres Kaskla

Ilmi Ternovskaja

Robert Rohtla

Viktor Fjodorov

Vladimir Deulin

Laivi Kirsipuu

Heiki Tudre

 

Volikogu kultuuri-, vabaaja-, spordi- ja noorsookomisjoni koosseis:

Marija Kudrjakova – esimees

Lauri Metus – aseesimees

Rainer Lapp

Galina Nikitina

Margit Amer

Christine Haravee

Innar Masing

Helle Lootsmann

Kaire Kotkas

 

Volikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseis:

Galina Nikitina - esimees

Juri Grill - aseesimees
Hilleri Treisalt

Tatjana Boitsova 

Õnnela Tedrekin

Kaire Kotkas

Jelena Täht

Tiina Murdvee

 

Volikogu revisjonikomisjoni koosseis:

Heiki Tudre –  esimees

Olga Maslova –  aseesimees

Christine Haravee

Revisjonikomisjoni töökava