28.04.23

Abitud metsloomad

Abitust loomast tuleb teada anda riigiinfo telefonile 1247 (tasuta).

Abituks loetakse looma seisund, kui:

  • looduses vabalt esinev noorloom on orvustunud ning seejuures on orvuks jäämine tõendatud (st orvustumine ei saa olla pelgalt kellegi arvamus);
  • kui mistahes vanuses looduses vabalt esinev loom on nähtavalt vigastusega ning võib vajada seetõttu ravi;
  • looduses vabalt esinev loom on sattunud väljapoole oma loomulikku elukeskkonda ning tema loomulikku elukeskkonda pääsemine on välistatud ilma kõrvalise abita.

Liikluses viga saanud või hukkunud loomast teatamine

riigiinfo telefonile 1247 (tasuta) helista:

  •  maanteel hukkunud suuruluk (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits);
  •  maanteel (riigiteel) hukkunud muu loom;
  • kohalikule omavalitsusele (tee omanik) helista:
  •  kohalikul teel ning tänaval (linnas, alevis või alevikus) hukkunud loom.

Loksa linna territooriumil viga saanud või hukkunud loomast teavita kommunaalmajanduse - ja heakorraspetsialisti.

Lisainfot saab SIIT