7.04.20

Ametnikud

Haridus- ja kultuurivaldkonnaga tegeleb:

Hilleri Treisalt
abilinnapea
tel: 603 1253, 5332 6792
e-post: hilleri.treisalt@loksa.ee

 
Õnne Arba
noorsootöö- ja avalike suhete spetsialist

tel: 603 1253
onne.arba@loksa.ee
------------------------------------------------------------------------------
UUDISED
 
------------------------------------------------------------------------------
Laiendame noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendame noorte kaasatust noorsootöösse.
Loksa, Kuusalu, Vihula koostöögrupp, kuhu kuuluvad Loksa linn, Kuusalu vald ja Haljala vald (Vihula omavalitsusüksus), osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest " Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
 
Programmi kestvus:  17.04.2017-31.12.2018.
Programmi maksumus:   81 088  eurot.
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö tenuste arendamine, uute teenuste loomine, ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate tenuste kaudu.
Tulemus: rohkem Loksa linna, Kuusalu valla ja Haljala valla noori on kaasatud noorsootöösse.
Tegevuse elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastustatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.
 
 
------------------------------------------------------------------------------

"Loksa linna 2017. a huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava ning edaspidised lähtekohad"Tegevuskava SIIN

Loksa linna 2017. a huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava ja edapidised lähtekohad (uuendatud variant 2018)

Loksa linna huvitegevuse ja huvihariduse 2017-2018 tegevuskava sai peaaegu 100% täidetud, paljud huviringid alustasid tööd ning jätkavad ka 2019 aastal.