25.02.21

Ametnikud

Haridus- ja noorsootöövaldkonnaga tegelevad:

abilinnapea
Hilleri Treisalt
tel: 5332 6792

 

noorsootöö- ja avalike suhete spetsialist
Õnne Arba
tel: 550 0131
onne.arba@loksa.ee
------------------------------------------------------------------------------
UUDISED
------------------------------------------------------------------------------

Alates esmaspäevast, 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid ja kõrgkoolid.

Lasteaiaiad ja -hoiud jäävad avatuks.

Huviharidus, huvitegevus ja sporditegevus nii noortele kui ka täiskasvanutele on lubatud üksnes individuaalselt.

2021. aastal jätkub õppetöö tavakorras välja arvatud Ida-Virumaal ja Harjumaal.

Loksa Gümnaasiumi infot loe SIIT.

..............................................................................................

Loksa linna noortele projektitoetuse taotluste esitamise tähtajad
Taotlust on võimalik esitada neljal korral aastas: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.
Täpsemalt loe SIIT.
------------------------------------------------------------------------------

Õppetöö korraldus 2020. aasta sügisel

Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt. Koolid ei ole viidud üldisele distantsõppele (nagu kevadel eriolukorra ajal). Töökorralduse üle otsustab iga haridusasutus koos pidajaga, lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest.

22.09.2020 täiendatud soovitustega kõigile haridus- ja noorteasutustele saab tutvuda SIIN. Soovitused puudutavad üldharidus-, kutse- ja kõrgkoole, täienduskoolitusasutusi, huvikoole, avatud noortekeskusi, noortelaagreid, õpilasmalevaid.

Küsimuste korral palume pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad koolidele, tugispetsialistidele, aga ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16).

Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee 

Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Venekeelne info SIIN ja kriis.ru ja Terviseameti kodulehelt.

 

------------------------------------------------------------------------------
Laiendame noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendame noorte kaasatust noorsootöösse.
Loksa, Kuusalu, Vihula koostöögrupp, kuhu kuuluvad Loksa linn, Kuusalu vald ja Haljala vald (Vihula omavalitsusüksus), osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest " Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
 
Programmi kestvus:  17.04.2017-31.12.2018.
Programmi maksumus:   81 088  eurot.
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö tenuste arendamine, uute teenuste loomine, ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate tenuste kaudu.
Tulemus: rohkem Loksa linna, Kuusalu valla ja Haljala valla noori on kaasatud noorsootöösse.
Tegevuse elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastustatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.
 
 
------------------------------------------------------------------------------