11.08.20

Ametnikud

Keskkonnavaldkonnaga tegelevad järgmised ametnikud:

abilinnapea
Andres Kaskla
tel: 508 6283, 603 1253
e-post: 
andres.kaskla@loksa.ee

 

arendus- ja keskkonnanõunik
Karin Ilves
tel: 6031253, 5304 8333
e-post: karin.ilves@loksa.ee

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Loksa Linnavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse N.R. Energy Osaühingu poolt esitatud paiksest heiteallikast välisõhku saasteainete väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) nr L.ÕV/320985 muutmise taotluse. Õhusaasteloa muutmist taotletakse katlamajale, mis asub aadressil Nooruse tn 3a, Loksa linn, Harju maakond, 74805. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses uue hakkepuidukatla kasutusele võtmisega, mis peaks toimuma hiljemalt 30.06.2022. Õhusaasteloa muutmise menetlusdokumendid on kättesaadavad Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.

 

8.05.18
20.12.16