27.04.20
Ametnikud
 
abilinnapea
Hilleri Treisalt
tel: 603 1253, 5332 6792
-------------------------------
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
Laivi Kirsipuu 
tel 6031253, 5806 3455
e-post: laivi.kirsipuu@loksa.ee
E, T, K kell 8.00-16.30
N kell 8.00-18.00
R kell 8.00-14.30
-------------------------------
lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist
Tiina Murdvee
tel: 603 1253, 5805 0209
Vastuvõtt:
E, K  8.00 - 16.30
N      8.00 - 18.00
R      8.00 - 14.30
Teisipäeval vastuvõttu ei toimu.
--------------------------------

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed selle patsiendiportaalis digilugu.ee ise avada.

Haigus- või hoolduslehe saamiseks võib endiselt helistada oma perearstikeskusesse, kuid perearstide järsu töökoormuse tõusu tõttu võib kontakti saamine olla raskendatud. Patsiendiportaali sisestatud teade edastatakse haigekassale, tööandjale ja perearstile. Haigus- või hooldusleht avatakse patsiendi tehtud avalduse peale automaatselt. Inimesele  helistatakse perearstikeskusest hiljemalt nädala jooksul, et tema tervislikku seisukorda ja võimalikke sümptomeid täpsustada.

https://www.haigekassa.ee/uudised/tanasest-saab-haiguslehte-ajutiselt-veebis-vormistada

-----------------------------------------

PENSIONI TAOTLEMINE

Kui sa ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-taotlemine.

Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui saad praegu pensioni kojukandena, aga soovid hakata saama pangakontole, siis palun anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:
iseteeninduses;
helista infotelefonile 612 1360;
või saada e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee

21.02.20

-----------------------------------------------------------------------------------

Uudised

Kas Sinul või Sinu lähedasel on olnud kokkupuudet lastekaitsega? Jaga oma kogemust ja anna hinnanguid lastekaitsetööle! 

 

Lastekaitsega isiklikult kokku puutunud inimesed näevad lastekaitsetööd teisiti kui ametnikud. Nende kogemusi ja hinnanguid uurides on võimalik välja selgitada, mis nt nende hinnangul koostööd lastekaitsega soodustab, mis koostööd takistab või mida tuleks hoopis muuta. 

 

Kogemusi ja tagasisidet saab anda anonüümselt küsimustiku täitmise teel, mis on leitav www.lastekaitselugu.ee . Lehel ka mõningane lisainfo. 


Küsimustiku täitmine võtab aega max 10 minutit, kuid on võimalik kirjutada ka pikemalt.  IGA kogemus - nii lühike kui pikk, hea või halb, käimas olev või ammu lõppenud - on oluline! Võid vastata ka ainult valikvastustega küsimustele - ka see on oluline ja õpetlik!

 

 

Kasuta võimalust olla kuuldud ning räägi kaasa nii olulises valdkonnas - lastekaitsevaldkonnas! 

 

Oled lastekaitsega kokku puutunud, kuid pole olnud võimalust anda tagasisidet? Sinu kogemus on oluline!

--------------------------------------------------------------

Puuetega inimestele paremate elutingimuste tagamine

Euroopa Liidu struktuurivahenditest eraldatud vahenditega kohandati kasutamiskõlblikuks Loksa linnas elavatel puuetega inimestel eluasemete liikumisteed ja hügieeniruumid. Raha eraldati Loksa Linnavalitsuse poolt esitatud taotluse alusel. Etteantud kogusumma oli 14 000,00 eurot. Renoveeriti ühes korteris liikumiseks vajalikud pääsuteed ja kahes korteris ruumid hügieenitoimingute tarbeks. Töid teostas OÜ Loksa Ehitus.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Ilmunud on käsiraamat "Teekond erilise lapse kõrval"

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eestikeelse kui ka venekeelse käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

E-materjalid on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel:

Eestikeelne käsiraamat

Venekeelne käsiraamat

Paberkandjal käsiraamatuid aitab levitada ka Eesti suurim raamatukaupluste kett Apollo. Erivajadustega laste lähedased saavad küsida nii eesti- kui ka venekeelset tasuta käsiraamatut 16-st Apollo raamatukauplusest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Kuressaares. NB! Raamatute arv on piiratud, seega tasuks raamatupoodi ette helistada ning küsida, kas soovitud materjali veel on.

Käsiraamatu lühitutvustus

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasoleva abini. Selle probleemi leevendamiseks andis EPIKoda välja käsiraamatu puudega laste vanematele.

Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel. Käsiraamatu koostasid kahasse  Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 20 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Lisaküsimused epikoda@epikoda.ee või telefonil 6616 144

Materjali väljaandja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja kroonilistel haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee