30.08.18

Arengukava töörühm

Loksa Linnavalitsus kinnitas 30. augustil 2018 korraldusega nr 96 arengukava koostamise töörühma uue koosseisu, mille ülesandeks on Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia, valdkonnapõhiste arengukavade ning hallatavate asutuste arengukavade täitmise kontroll ning vajadusel täpsustuste ja täienduste tegemine kehtivasse Loksa linna arengukavasse ja eelarvestrateegiasse või Loksa linna uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine ja korraldamine. Töörühm esitab uue või täpsustatud ja täiendatud Loksa linna arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu Loksa linnavalitsusele eelarve aastale eelneva aasta 15. juuniks.

 

Loksa linna arengukava koostamise töörühma koosseis on 30.08.2018.a seisuga järgmine:

esimees:       Andres Kaskla          abilinnapea
asesimees:   Hilleri Treisalt            abilinnapea

liikmed:        Rein Heina                 Loksa Linnavolikogu esimees
                      Laivi Kirsipuu            arendus- ja keskkonnanõunik
                      Ljudmilla Tursk          pearaamatupidaja
                      Airi Öösalu                 lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist
                      Helle Lootsmann       SA Loksa Kultuur juhatuse esimees
                      Marija Kudrjakova      SA Loksa Kultuur juhatuse liige
                      Rainer Lapp               OÜ Loksa Ujula juhatuse liige
                      Raik Saart                  OÜ Loksa Haljastus juhatuse liige
                      Õnnela Tedrekin        Loksa Gümnaasiumi direktor
                      Kaire Kotkas              Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
                      Lauri Metus                Loksa Muusikakooli direktor