31.08.15

Blanketid

Loksa Gümnaasiumi vastuvõtmistaotlus (pdf) (word)

Avaldus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks (pdf) (word)

Avaldus lapse lasteaiast väljaarvamiseks (pdf) (word)

Avaldus lapse muusikakooli vastuvõtmiseks (pdf) (word)