25.02.21

Blanketid

Ühekordse toetuse taotluse vorm (täidetav pdf), (rtf)

Toimetulekutoetuse taotluse vorm (pdf), (rtf)

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse (täidetav pdf), (rtf), 

Raske või sügava puudega lapse abistamise toetuse taotluse  vorm (täidetaf pdf), (rtf)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu toidutoetuse taotluse vorm (pdf), (rtf)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu kohamaksu toetuse taotluse vorm (pdf), (rtf) 

Sünnitoetuse taotluse vorm (pdf), (rtf)

Matusetoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Elluastumistoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Puudega lapse hooldajatoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Juubelitoetuse taotluse vorm (pdf), (word)

Pensionitoetuse taotluse vorm (pdf), (word)