18.03.22

Blanketid

 

Taotlusi on võimalik linnavalitsusele esitada paberkandjal (aadress Tallinna tn 45, Loksa linn), elektrooniliselt e-posti teel linn@loksa.ee või kasutades selleks iseteeninduskeskkonda SPOKU. SPOKU on kiireim ja lihtsaim viis taotluste täitmiseks ja menetlusse edastamiseks.

 

MTÜ Taotlused ja korrad

Taotlus mittetulundustegevuse toetuseks (täidetav pdf) (rtf)

Aruanne mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamise kohta (pdf) (rtf)

Huviharidus ja huvitegevus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)

Loksa linna andeka noore toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)
Loksa linna andeka noore toetuse kasutamise aruanne  (täidetav pdf) (rtf)

Avalik üritus

   - Avaliku ürituse teade (täidetav pdf) (rtf)
   - Oluliselt häiriva müra või valgusefektide (häiringu) tekitamise taotlus (täidetav pdf) (rtf)