12.02.21

COVID-19 Loksal

 

2.03.21

Statistika COVID-19 haigusjuhtude kohta Loksa linnas seisuga 26.02.2021.

 

COVID-19 Loksa linnas seisuga 26.02.2021 (pdf)

Joonisel on toodud:

  • COVID-19 haigusesse nakatunud Loksa linna elanike arv päevas (sinine tulp)
  • viimase 14 päeva jooksul positiivseks osutunud testide arv Loksa linnas (punane tulp)
  • suhtarv 100 000 elaniku kohta Loksa linnas (hall joon)
  • suhtarv 100 000 elaniku kohta Eestis (kollane joon)

Viimastel nädalatel on Loksa linna elanike hulgas haigestumus COVID-19 haigusesse järsult kasvanud. Kui jaanuaris oli nakatumine Loksa linna elanike hulgas madalam kui Eestis keskmiselt, siis alates veebruari teisest nädalast on Loksa linna suhtarv 100 000 elaniku kohta kõrgem kui Eesti keskmine näitaja.

Info Loksa Linnavalitsuse hallatavate asutuste kohta seisuga 02.03.2021.

Loksa Spordikeskus on alates 19.02.2021 kuni linnavalitsuse järgmise korralduseni ajutiselt külastajatele suletud, ei toimu ka individuaaltreeninguid.

Loksa Kultuurikeskus on külastajatele suletud, ei toimu rühmategevusi, individuaalsed ringitunnid võimalusel toimuvad.

Loksa Noortekeskus on avatud, toimuvad individuaaltegevused, noortekeskuse juhataja korraldab noorte hajutamise.

Loksa Muusikakoolis toimub peale koolivaheaega õppetöö alates üldhariduskooli 5. klassist distantsõppel. 1.-4. klassi õpilaste õppetegevus toimub individuaalselt.

Loksa Linnaraamatukogu on avatud, kuid sisenemine toimub uksekella helistades. Raamatukogu juhataja korraldab inimeste hajutamise. Raamatukogus saavad aega veeta vaid lapsed, kes peavad bussi ootama.

Loksa Lasteaed Õnnetriinu töötab.

Loksa Gümnaasiumis toimub märtsis kontaktõpe 1.-4. klassi õpilastele, teised klassid on distantsõppel. Toidupakke jagatakse 5. märtsil, mil õpilastele antakse kahe nädala pakk.