11.06.15

2013

Loksa linna 2013. aasta eelarve eelnõu
Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu "Loksa linna 2013. aasta eelarve kinnitamine
Seletuskiri Loksa linna 2013. aasta eelarve juurde
Loksa linna 2013. aasta eelarve projekt

 

Loksa linna 2013. aasta eelarve
Loksa linna 2013. aasta eelarve kinnitamine

 

Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve eelnõu
Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu "Loksa  linna 2013. aasta lisaeelarve vastuvõtmine"
Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve projekt koos muudatusettepanekutega     (tulud)    (kulud)

 

Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve
Loksa linna 2013. aasta lisaeelarve vastuvõtmine