11.05.21

Elluastumistoetus

1) Elluastumistoetust makstakse vanemliku hoolitsuseta Loksa linna eestkostel lapsele iseseisva elu alustamisel .

2) Elluastuja vormikohane taotlus (täidetav pdf(rtfkoos dokumentidega, mis tõestavad iseseisva elu alustamist, suunatakse arutamiseks komisjonile, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse põhjendatuse ja suuruse kohta.

3) Komisjon võib soovitada toetada noort mitte rahaliselt, vaid iseseisva elu alustamiseks vajalike esemete muretsemisega.

Elluastumistoetust makstakse kuni 320 eurot ühele taotlejale.