24/03/21

Blanketid

Huviharidus ja huvitegevus
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse (täidetav pdf), (rtf), 

Toetuse taotlused ja aruandevormid
Taotlus mittetulundustegevuse toetuseks (täidetav pdf) (rtf)
Aruanne mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamise kohta (pdf) (rtf)

Loksa linna noorte projektitoetuse taotlus (täidetav pdf) (rtf)
Loksa linna eelarvest finantseeritava projektitoetuse kasutamise aruanne (pdf) (rtf)
Loksa linna andeka noore toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)
Loksa linna andega noore toetuse kasutamise aruanne  (täidetav pdf) (rtf)

 

Loksa Gümnaasiumi vastuvõtmistaotlus (pdf) (rtf)

Avaldus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks (pdf) (rtf)

Avaldus lapse lasteaiast väljaarvamiseks (pdf) (rtf)

Avaldus lapse muusikakooli vastuvõtmiseks (pdf) (rtf)