16/02/24

Blanketid

 

Taotlusi on võimalik linnavalitsusele esitada paberkandjal (aadress Tallinna tn 45, Loksa linn), elektrooniliselt e-posti teel linn@loksa.ee või kasutades selleks iseteeninduskeskkonda SPOKU. SPOKU on kiireim ja lihtsaim viis taotluste täitmiseks ja menetlusse edastamiseks.

 

Loksa Gümnaasiumi vastuvõtmistaotlus (pdf) (rtf)
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (pdf) (rtf)

Ranitsatoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

 

Avaldus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks (pdf) (rtf

Avaldus lapse lasteaiast väljaarvamiseks (pdf) (rtf

Avaldus valverühma kasutamiseks juulikuus (pdf) (rtf

 

Avaldus lapse muusikakooli vastuvõtmiseks (pdf) (rtf

 

Huviharidus ja huvitegevus
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)

Toetuse taotlused ja aruandevormid
Taotlus mittetulundustegevuse toetuseks (täidetav pdf) (rtf)
Aruanne mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamise kohta (pdf) (rtf)

Loksa linna noorte projektitoetuse taotlus (täidetav pdf) (rtf)
Loksa linna eelarvest finantseeritava projektitoetuse kasutamise aruanne (pdf) (doc)
Loksa linna andeka noore toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)
Loksa linna andega noore toetuse kasutamise aruanne  (täidetav pdf) (rtf)