29/11/21

Blanketid

Raieloa taotlus (täidetav pdf) (rtf

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks (täidetav pdf) (rtf)

Taotlus reovee kohtkäitlusloa saamiseks (pdf) (rtf)

Taotlus Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks (pdf) (rtf)

Taotlus maamaksuvabastuse saamiseks (täidetav pdf) (rtf)

Reklaam
   - Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks (täidetav pdf) (rtf)
   - Reklaamimaksu deklaratsioon (täidetav pdf(rtf)