08/02/23

Blanketid

Toetuse taotlusi on võimalik linnavalitsusele esitada paberkandjal (aadress Tallinna tn 45, Loksa linn), elektrooniliselt e-posti teel linn@loksa.ee või kasutades selleks iseteeninduskeskkonda SPOKU. SPOKU on kiireim ja lihtsaim viis taotluste täitmiseks ja menetlusse edastamiseks.

 

Ühekordse toetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Toimetulekutoetuse taotluse vorm (pdf1     ) (pdf2     (rtf1) (rtf2

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)

Raske või sügava puudega lapse abistamise toetuse taotluse  vorm (pdf) (rtf)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu toidutoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu kohamaksu toetuse taotluse vorm (täidetav pdf) (rtf)

Sünnitoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Matusetoetuse taotluse vorm (täidetav pdf(rtf)

Elluastumistoetuse taotluse vorm (täidetav pdf(rtf)

Puudega lapse hooldajatoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Juubelitoetuse taotluse vorm (täidetav pdf) (rtf)

Pensionitoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Ranitsatoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)