30/07/21

Blanketid

Ühekordse toetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Toimetulekutoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)

Raske või sügava puudega lapse abistamise toetuse taotluse  vorm (pdf) (rtf)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu toidutoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Loksa Lasteaia Õnnetriinu kohamaksu toetuse taotluse vorm (täidetav pdf) (rtf)

Sünnitoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Matusetoetuse taotluse vorm (täidetav pdf(rtf)

Elluastumistoetuse taotluse vorm (täidetav pdf(rtf)

Puudega lapse hooldajatoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)

Juubelitoetuse taotluse vorm (täidetav pdf) (rtf)

Pensionitoetuse taotluse vorm (pdf) (rtf)