29/11/21

Blanketid

MTÜ Taotlused ja korrad

Taotlus mittetulundustegevuse toetuseks (täidetav pdf) (rtf)

Aruanne mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamise kohta (pdf) (rtf)

Huviharidus ja huvitegevus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)

Loksa linna andeka noore toetuse taotlus (täidetav pdf(rtf)
Loksa linna andeka noore toetuse kasutamise aruanne  (täidetav pdf) (rtf)

Avalik üritus

   - Avaliku ürituse teade (täidetav pdf) (rtf)
   - Oluliselt häiriva müra või valgusefektide (häiringu) tekitamise taotlus (täidetav pdf) (rtf)