11/03/22

Elluastumistoetus

1) Elluastumistoetust makstakse vanemliku hoolitsuseta Loksa linna eestkostel lapsele iseseisva elu alustamisel .

2) Elluastuja vormikohane taotlus (täidetav pdf(rtfkoos dokumentidega, mis tõestavad iseseisva elu alustamist, suunatakse arutamiseks komisjonile, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse põhjendatuse ja suuruse kohta. Esita taotlus SPOKU iseteeninduskeskkonna kaudu! >>

3) Komisjon võib soovitada toetada noort mitte rahaliselt, vaid iseseisva elu alustamiseks vajalike esemete muretsemisega.

Elluastumistoetust makstakse kuni 320 eurot ühele taotlejale.