05/02/24

Loksa linna heakord

Loksa linna heakorra eest vastutab:

Andres Kaskla
abilinnapea

tel 508 6283
e-post: andres.kaskla@loksa.ee

 

Heakorra murest saad teada anda SIIN 

või pöördu alloleval telefonil


 

Loksa linna heakorra- ja haljastustööde hinnakiri alates 1. oktoober 2023

 

 

Teenuse nimetus

Hind*

1.

Muruniitmine – hinnakiri kehtib murupinnale,

mis ei ole kivine ja millel ei ole järske nõlvakuid

 

1.1

Murutraktoriga

25 /tund

1.2

Rootorniidukiga

35 /tund

1.3

Trimmeriga

30 /tund

2.

Heakorratööde teostamine sh traktoriga transportteenus

30 /tund

3.

Traktoriga lumekoristus

45 /tund

*Miinimumtasu on ühe töötunni maksumus, teisest töötunnist arvestatakse tasu intervalliga 15 min.

Loksa Linnavalitsuse hallatavatele asutustele osutatakse heakorra- ja haljastustöid tasuta. (Loksa Linnavalitsuse 28.09.2023 korraldus nr 229)

 

Loksa ranna suplusvee seisukord

 

Terviseamet (edaspidi amet) teostab veeseaduse § 250 lg 3 alusel riiklikku järelevalvet suplusvee valdkonnas. Vastavalt sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" (edaspidi määrus nr 63) § 4 lg 4 ja § 5 lg 1 põhimõttel teostatud seirele võeti 2022. a suplushooajal suplusvee proovid Loksa rannast. Peale iga suplushooaja lõppu hindab amet suplusvee kvaliteeti ja klassifitseerib supluskohad lähtudes määruse nr 63 § 6 nõuetest. Lähtudes eelnevast ning määruse nr 63 § 7 lg 1, klassifitseeris amet Loksa ranna kvaliteedi järgnevalt:

Veekogu Suplusvee klassifikatsioon 90-protsentiil E.coli 90-protsentiil soole enetrokokid 95-protsentiil E-coli 95-protsentiil soole enterokokid
Loksa rand Hea 229,41 64,23 412,99 100,67

 

Protsentiilide piirnormid ranniku- ja siseveekogude veele on toodud määruse nr 63 lisas 1 punktis 6. Supluskoha veekvaliteedi hindamine toimub määruse nr 63 lisas 2 toodud valemite kohaselt. Hindamisel kasutatud supluskoha kvaliteeti iseloomustavate andmete saamise soovi korral palub amet esitada vastavasisuline päring info@terviseamet.ee.

2023

15.08.2023 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

25.07.2023 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

04.07.2023 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

06.06.2023 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

16.05.2023 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

2022

16.08.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

27.07.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

05.07.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

07.06.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

17.05.2022 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

17.08.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT

27.07.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT.

07.07.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT.

08.06.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT.

18.05.2021 Loksa rannast võetud suplusvee proov vastas nõuetele. Suplusvee mikrobioloogilise analüüsi leiad SIIT.