10/02/16

Huvide deklaratsioonid

Huvide deklaratsiooni on korruptsioonivastase seaduse kohaselt kohustatud esitama volikogu ja valitsuse liikmed nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks. Loksa Linnavolikogu määruse Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohaselt tuleb deklaratsioon esitada ka hallatavate asutuste juhtidel ning linna valitseva mõju all oleva äriühingu ja linna asutatud sihtasutuse juhatuse liikmetel.

01.04.2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse kohaselt esitatakse alates 2014. aastast huvide deklaratsioon elektrooniliselt huvide deklaratsioonide registrile. Esitatud deklaratsioonidega tutvumiseks tuleb linnaelanikul siseneda e-maksuametisse/e-tolli, valida "avalikud päringud", seejärel "huvide deklaratsioonid" ning sisestada otsitava andmed.

Rohkem informatsiooni võrgulehel www.korruptsioon.ee

voldik "Kuidas vältida huvide konflikti omavalitsuses?"