28/03/22

Huvitegevuse ja huvihariduse tegevustoetuse hindamiskomisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 02.12.2021 korraldusega nr 247 Loksa Linnavalitsuse huvitegevuse ja huvihariduse taotluste hindamiskomisjoni ja kinnitas komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:

  • laekunud huvitegevuse ja huvihariduse tegevustoetuse ning andeka noore taotluste läbi vaatamine;
  • nõuetele vastavuse kindlakstegemine;
  • taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse edastamine linnavalitsusele kinnitamiseks;
  • huvitegevuse ja huvihariduse rahastuse jaotuse ettepaneku edastamine linnavalitsusele.  

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Esimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
 Liikmed: Helle Lootsmann SA Loksa Kultuur juhatuse liige
               Aive Mõttus Loksa Spordikeskuse juhataja
               Õnnela Tedrekin Loksa Gümnaasiumi direktor
               Lauri Metus Loksa Muusikakooli direktor
               Margit Amer Loksa Noortekeskuse juhataja
               Õnne Arba lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
               Danila Jašin Loksa Gümnaasiumi õpilasesinduse president

Huvitegevuse ja huvihariduse taotluste hindamiskomisjoni protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris.