14/12/20

Huvitegevuse ja huvihariduse tegevustoetuse hindamiskomisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 10.12.2020 korraldusega nr 263 Loksa Linnavalitsuse huvitegevuse ja huvihariduse taotluste hindamiskomisjoni ja kinnitas komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:

  • laekunud huvitegevuse ja huvihariduse tegevustoetuse taotluste läbi vaatamine;
  • nõuetele vastavuse kindlakstegemine;
  • taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse edastamine linnavalitsusele kinnitamiseks;
  • huvitegevuse ja huvihariduse rahastuse jaotuse ettepaneku edastamine linnavalitsusele.  

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Esimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
 Liikmed: Helle Lootsmann SA Loksa Kultuur juhatuse liige
               Aive Mõttus Loksa Spordikeskuse juhataja
               Õnnela Tedrekin Loksa Gümnaasiumi direktor
               Lauri Metus Loksa Muusikakooli direktor
               Margit Amer Loksa Noortekeskuse juhataja
               Õnne Arba noorsootöö- ja avalike suhete spetsialist
               Liisa Laur Loksa Gümnaasiumi õpilasesinduse president