01/09/23

Huvitegevuse ja huvihariduse tegevustoetuse hindamiskomisjon

Loksa Linnavalitsus moodustas 02.12.2021 korraldusega nr 247 Loksa Linnavalitsuse huvitegevuse ja huvihariduse taotluste hindamiskomisjoni ja kinnitas komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:

  • laekunud huvitegevuse ja huvihariduse tegevustoetuse ning andeka noore taotluste läbi vaatamine;
  • nõuetele vastavuse kindlakstegemine;
  • taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse edastamine linnavalitsusele kinnitamiseks;
  • huvitegevuse ja huvihariduse rahastuse jaotuse ettepaneku edastamine linnavalitsusele.  

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Helle Lootsmann SA Loksa Kultuur juhatuse liige
  Aive Mõttus Loksa Spordikeskuse juhataja
  Õnnela Tedrekin  
  Lauri Metus Loksa Muusikakooli direktor
  Margit Amer Loksa Noortekeskuse juhataja
  Õnne Arba lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
  Danila Jašin Loksa Gümnaasiumi õpilaseste esindaja

 

Huvitegevuse ja huvihariduse taotluste hindamiskomisjoni protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris.