13/12/23

Huvitegevuse ja huvihariduse tegevustoetuse hindamiskomisjon

Loksa Linnavalitsus kinnitas 13.12.2023 korraldusega nr 296 Loksa Linnavalitsuse huvitegevuse ja huvihariduse taotluste hindamiskomisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanded on seejuures järgmised:

  • laekunud huvitegevuse ja huvihariduse tegevustoetuse ning andeka noore taotluste läbi vaatamine;
  • nõuetele vastavuse kindlakstegemine;
  • taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse edastamine linnavalitsusele kinnitamiseks;
  • huvitegevuse ja huvihariduse rahastuse jaotuse ettepaneku edastamine linnavalitsusele.  

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Roll Nimi Ametikoht
esimees: Hilleri Treisalt abilinnapea
liikmed: Natalja Kalinina Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor
  Ilona Gilden pearaamatupidaja
  Irina Karotam lastekaitse- ja sotsiaalnõunik

 

Huvitegevuse ja huvihariduse taotluste hindamiskomisjoni protokollid on avalikustatud Loksa linna dokumendiregistris.