03/12/21

Isikukoodi taotlemine

Isikukoodi saavad kohalikus omavalitsuses (s.h Loksa Linnavalitsuses) taotleda vaid Euroopa Liidu kodanikud ning Islandi, Norra, Liechtensteini ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud (edaspidi EL kodanikud).

 

EL kodanik, kes saabub Eestisse ja kavatseb siin reaalselt elada üle kolme kuu, peab hiljemalt kolme kuu jooksul Eestisse sisenemise päevast arvates taotlema tähtajalist elamisõigust kuni viieks aastaks. Selleks tuleb tal pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole ning esitada taotlus isikukoodi saamiseks ja elukohateade oma elukoha registreerimiseks. Nimetatud dokumentide alusel moodustab Loksa Linnavalitsuses volikogu sekretär - rahvastikuspetsialist Viive Pajusaar (viive.pajusaar@loksa.eetel 5333 7414) isikule isikukoodi ja kannab rahvastikuregistrisse tema elukoha aadressi andmed.

 

Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandab EL kodanik Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse. Ühe kuu jooksul tähtajalise elamisõiguse omandamise päevast arvates peab EL kodanik pöörduma Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroosse, et taotleda tähtajalist elamisõigust tõendav dokument – isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt .

 

Kolmandate riikide (riik, mis ei kuulu Euroopa Liitu või ei ole tegemist Islandi, Norra, Liechtensteini ja Šveitsi Konföderatsiooniga) kodanikud peavad isikukoodi taotlemiseks pöörduma Politsei- ja Piirivalveametisse (www.politsei.ee).

 

Rohkem infot Siseministeeriumi veebilehel (alapealkiri "Isikukood" ja "Euroopa Liidu kodaniku elamisõigus").

 

Taotlus isikukood saamiseks (elektroonselt täidetav pdf)