21/06/21

Jäätmete liigiti kogumine

 

Liigiti kogumise juhendid ja sildid konteineritel leiad SIIT

Liigiti kogumise sildid leiad SIIT

 

Liigiti kogumise juhised leiad SIIT
Инструкции по раздельному сбору мусора ЗДЕСЬ

 
Pakendid (pakendikonteinerite asukohti vaata SIIT)

JUHISED (eestikeelne)

JUHISED (venekeelne)

 
Biojäätmed, vanapaber ja segaolmejäätmed

JUHISED (eestikeelne)

JUHISED (venekeelne)

 

Meisterda omale jäätmete sorteerimise ratas!

 

Üle-eestiline liigitikogumise piltsüsteem (piktogrammid)

Piktogrammid asuvad siin: liigitikogumine.ee/