21/09/23
Kinnisvara müük
21/09/23

Avalik kirjalik enampakkumine kinnistud Mere tn 14a ja Mere tn 14b

Loksa Linnavolikogu 16. märts 2023 otsus nr 9

Loksa linnavalitsus korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel linna omandis olevate kinnisasjade müüki vastavalt 18.12.2020 vastu võetud määrusele nr 20 „Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord".

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 31.10.2023 kella 10:00 -ni.

- Kinnistu Mere tn 14a, Loksa linn, katastritunnus 42401:001:0171, pindala 10500  m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, enampakkumise alghind 35€/m². Kinnistu jagamine ja maa sihtotstarbe muutmine on võimalik.

- Kinnistu Mere tn 14b, Loksa linn, katastritunnus 42401:001:0173, pindala 5996  m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, enampakkumise alghind 35€/m². Kinnistu jagamine ja maa sihtotstarbe muutmine on võimalik.

 

Pakkumised peab esitama või saatma postiga või e-mailiga kirjalikult 31.10.2023 hiljemalt kella 10:00-ks aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn 74806 või e-posti aadressile linn@loksa.ee digitaalselt allkirjastatult.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 31.10.2023 kell 10:30 Loksa linnavalitsuse saalis. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti aadress ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 31.10.2023 enampakkumist!"

  Pakkumises peavad sisalduma:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • pakkuja kontaktandmed;
 • müügiobjekti aadress ja katastritunnus;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • sõnadega ja numbritega väljendatud pakkumise summa, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumise tegemise kuupäev;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 • tähelepanelikult kinnisasjaga tutvuma. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
 • tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil
 • kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega.
 • tutvuma avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumise esitamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja linnavalitsusele pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise
 • tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

 

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile. Notarikulud tasub ostja.

Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

09/10/23

Avalik kirjalik enampakkumine 31.10.2023.

Loksa linnavalitsus korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel linna omandis olevate kinnisasjade müüki vastavalt 18.12.2020 vastu võetud määrusele nr 20 „Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord".

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 31.10.2023 kella 10:00 -ni.

- Kinnistu Tallinna tn 20, Loksa linn, katastritunnus 42401:001:0132, registriosa 18413250, pindala 2652 m², sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%, enampakkumise alghind 79 560 eurot. Valgejõe äärne kinnistu, milleni viib juurdepääsutee. Võimalus liituda ühisvee- ja kanalisatsiooniga. Maa sihtotstarbe muutmine on võimalik.

 

 

Pakkumised peab esitama või saatma postiga või e-mailiga kirjalikult 31.10.2023 hiljemalt kella 10:00-ks aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn 74806 või e-posti aadressile linn@loksa.ee digitaalselt allkirjastatult.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 31.10.2023 kell 10:30 Loksa linnavalitsuse saalis. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti aadress ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 31.10.2023 enampakkumist!"

  Pakkumises peavad sisalduma:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • pakkuja kontaktandmed;
 • müügiobjekti aadress ja katastritunnus;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • sõnadega ja numbritega väljendatud pakkumise summa, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumise tegemise kuupäev;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 • tähelepanelikult kinnisasjaga tutvuma. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
 • tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil
 • kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega.
 • tutvuma avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumise esitamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja linnavalitsusele pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise
 • tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile. Notarikulud tasub ostja.

Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

 

09/10/23

----------------------------------------------

Loksa Haljastus OÜ korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise 31.10.2023

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 31.10.2023 kella 11:00 -ni.

Jõekalda kinnistu (katastritunnus 42401:002:0017, registriosa 10028802) Loksa linnas, pindalaga 14383 m², sihtotstarve elamumaa, võimalik maa sihtotstarbe muutmine ja kinnistu jagamine. Enampakkumise alghind 143 000 eurot. Kinnistu asub looduskaunis kohas Valgejõe kaldal, piirneb mereäärse parkmetsaga, mereni (Hara laht) umbes 300 m. Tehnovõrkudega liitumise võimalus.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga või e-mailiga kirjalikult 31.10.2023 hiljemalt kella 11:00-ks aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn 74806 või e-posti aadressile haljastus@loksa.ee digitaalselt allkirjastatult.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 31.10.2023 kell 11:30 Loksa linnavalitsuse saalis. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised.

Pakkumine peab olema esitatud suletud ümbrikuga. Ümbrikule peab olema peale märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti aadress ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 31.10.2023 enampakkumist!"

  Pakkumises peavad sisalduma:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • pakkuja kontaktandmed;
 • müügiobjekti aadress ja katastritunnus;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • sõnadega ja numbritega väljendatud pakkumise summa, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumise tegemise kuupäev;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 • tähelepanelikult kinnisasjaga tutvuma. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast.
 • tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil
 • kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega.
 • tutvuma avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumise esitamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja kohale pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise
 • tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile. Notarikulud tasub ostja.

Info telefonidel 509 4088, 603 1252.