04/03/21
Osaühing Loksa Haljastus
juhatuse liige - tegevdirektor
Raik Saart
 
 
registrikood: 11561799
aadress: Tallinna tn 45, Loksa linn
telefon: 5551 2015
Veekatkestuste ja veenäitude edastamine telefoninumbril 5551 2015. Näitusid saab teatada ka e-maili aadressile  yvk@loksa.ee.
 
Teenustööde tellimine (fekaalivedu, heakorratööd jms) telefoninumbril 5551 2015.
 

Nõukogu liikmed: (alates 04.03.2021 kuni 03.03.2026)
Andres Kaskla - esimees 
Rein Heina
Heiki Tudre
Karin Ilves
Merle Aasa