30/08/18

Kultuurikoda

Loksa Linnavalitsus moodustas 13. november 2013.a korraldusega nr 139 komisjoni nimega Kultuurikoda, mille ülesanneteks on: 
1) tagada Loksa linnas korraldatavate kõigi kultuurisündmuste ühtne koordineerimine;
2) töötada välja komisjoni töökord ja tegevuskava;
3) koostada Loksa linna aasta-kultuurikalender iga aasta 01. detsembriks v.a 2014. aasta kultuurikalender, mis koostatakse 01. jaanuariks 2014;
4) koostada Loksa linna kuu-kultuurikalender iga kuu 20. kuupäevaks;
5) aidata kaasa kultuurisündmuste kajastamisele meedias (ajalehed, portaalid jms);
6) aidata kaasa kontaktide sõlmimisele ja hoidmisele linna asutuste ja kollektiivide ning teiste omavalitsuste ja kultuuriasutuste vahel.

Komisjoni koosseisu kuuluvad:
esimees:          Hilleri Treisalt
aseesimees:    Helle Lootsmann
liikmed:            Marija Kudrjakova
                        Riina Paartalu
                        Galina Nikitina
                        Lauri Metus
                        Margit Amer
                        Kaire Kotkas