18/01/24

Kultuurikoda

Loksa Linnavalitsus kinnitas 18. jaanuaril 2024 korraldusega nr 31 ajutise komisjoni Kultuurikoda uue koosseisu, mille ülesanneteks on: 
1) tagada Loksa linnas korraldatavate kõigi kultuurisündmuste ühtne koordineerimine;
2) töötada välja komisjoni töökord ja tegevuskava;
3) aidata kaasa kultuurisündmuste kajastamisele meedias (ajalehed, portaalid jms);
4) aidata kaasa kontaktide sõlmimisele ja hoidmisele linna asutuste ja kollektiivide ning teiste omavalitsuste ja kultuuriasutuste vahel.

Komisjoni koosseisu kuuluvad:

Roll Nimi
esimees: Zoja Tumanova-Rodman
aseesimees: Helle Lootsmann
liikmed: Hilleri Treisalt
  Rein Heina
  Natalja Kalinina
  Lauri Metus
  Margit Amer
  Tuuli Laur
  Natalia Marhivka
  Olga Maslova