20/11/20

Korraldatud jäätmeveoga liitumine

 

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on liitunud korraldatud jäätmeveoga. Vedaja on kohustatud alustama jäätmete vedu kõikidelt jäätmeveopiirkonna jäätmevaldajatelt vastavalt korraldatud jäätmeveo piirkonnas kehtivale väljaveo graafikule. Jäätmeveo tingimused täpsustatakse vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmimiseks palume jäätmevaldajal pöörduda vedaja klienditeenindusse Eesti Keskkonnateenused AS infotelefon 6 400 800, tallinn@keskkonnateenused.eewww.keskkonnateenused.ee .

 

Korraldatud jäätmeveo raames tuleb kõigil omale tellida konteiner biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete jaoks, mille ühekordse tühjendamise tasu on 0,01€ (tühjendatakse vähemalt 2 korda kuus). Konteineri võib omale üürida või osta (osta võite ka mujalt). Hinnakiri on leitav siin (valides sealt Loksa linn).

NB! Biolagunevate jäätmete jaoks ei ole tarvis tellida konteinerit juhul kui komposteerite jäätmed oma kinnistul. Komposter peab olema kinnine, et loomad ei pääseks ligi. Kompostimisnõud peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

 

Kohustuslik on koguda paber ja kartong eraldi jäätmemahutisse, kui kinnistul on 5 või enam korterit.

 

Aastateks 2019-2024 korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse:
  1) segaolmejäätmed;
  2) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed;
  3) paber ja kartong;
  4) suurjäätmed.

 

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja aeg

(1) Segaolmejäätmete vedamissagedus ja aeg kehtestatakse alljärgnevalt:

Korterite arv elamus

Jäätmete vedamissagedus sõltuvalt jäätmemahuti suurusest

       
  Kuni 240 liitrit Kuni 600 liitrit Kuni 800 liitrit Kuni 2500 liitrit Üle 2500 liitri
4-8 1 x nädalas 1 x nädalas  1 x nädalas    
9-18   1 x nädalas 1 x nädalas    
19-45       1 x nädalas  
46-60       1 x nädalas 1 x nädalas
61-90       1 x nädalas 1 x nädalas

 

(2) Eramajade segaolmejäätmete mahuteid tühjendatakse vähemalt üks kord 4 nädala jooksul.

(3) Juhul kui jäätmemahutid on ületäitunud või levitavad tugevat haisu, tuleb jäätmemahuteid tühjendada sätestatust sagedamini. 

(4) Paberi ja kartongi jäätmemahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.

(5) Jäätmekotte on lubatud kasutada juhul, kui nende valdaja tagab kahjustamata jäätmekoti üleandmise.

(6) Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma sellisel ajal, millal see kõige vähem häirib avalikku korda ja liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine elamupiirkondades on keelatud argipäeviti ajavahemikul kella 22.00 – 06.00 ja puhkepäevadel.