05/01/23

Loksa linna valimiskomisjon

Loksa Linnavolikogu moodustas 17.06.2021 otsusega nr 14 5-liikmelise Loksa linna valimiskomisjoni, mille koosseisu muudeti 24.09.2021 otsusega nr 21:

esimees:        Karin Kask
aseesimees: Õnne Arba

liikmed:          Merle Aasa
                        Liina Liivamägi
                        Zoja Tumanova-Rodman
asendusliige: Inna Vilu

Linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna hääletamis- ja valimistulemused, peatada volikogu liikme volitusi, määrata volikokku asendusliikmeid ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

Valimiskomisjoni asukohaks on Loksa Linnavalitsus, Tallinna tn 45, Loksa linn 74806 (Loksa Linnavalitsuse 01.07.2021 korraldus 128). 
Valimiskomisjoni kontaktandmed: e-post 
karin.kask@loksa.ee, telefon 5346 0617.

 

Valimiskomisjoni protokollid ja otsused