06/08/21
Loksa Linnavolikogu määrused on avalikustatud Riigi Teatajas ja Loksa Linnavolikogu otsused on kättesaadavad Loksa linna dokumendiregistrist.