10/05/21

Matusetoetus

Makstakse riigi poolt eraldatud vahenditest.

1) Matusetoetust makstakse Loksa linna elaniku surma korral tema matuste korraldajale matusetoetuse taotluse (pdf) (rtfalusel.

2) Matusetoetus kantakse taotleja arvelduskontole.

Matusetoetuse suurus on 250 eurot.