28/03/22

Sotsiaalhoolekande komisjon

Loksa Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjoni koosseis on kinnitatud Loksa Linnavalitsuse 06.05.2021 korraldusega nr 93. Komisjoni ülesanded, õigused ja töökorraldus on sätestatud sotsiaalhoolekande komisjoni põhimääruses.

Komisjoni koosseisu kuuluvad:
esimees:          Tiina Murdvee                 lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist
liikmed:            Hilleri Treisalt                  abilinnapea
                         
Õnne Arba                        lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
                         Galina Nikitina                 volikogu liige
                         Natalja Kalinina               Loksa Lasteaia Õnnetriinu direktor
 

Sotsiaalhoolekande komisjoni protokollid on registreeritud Loksa linna dokumendiregistris. Tegu on asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud dokumentidega, kuna sisaldavad teavet sotsiaalravi või sotsiaalteenuste osutamise taotlemise kohta.