Spordi ja liikumise nõukoda

Loksa Linnavalitsus moodustas 29.09.2022 korraldusega nr 182 Loksa linna spordivaldkonna edendamise, elanikkonna terviseliikumise propageerimise ning spordiasutuste ja -klubide tegevuste koordineerimise ja nõustamisega tegeleva kuni 13-liikmelise ajutise komisjoni „Loksa linna spordi ja liikumise nõukoda" (edaspidi nõukoda).

Nõukoda on kinnitatud koosseisus:

Roll Nimi
esimees: Rein Heina
aseesimees: Hilleri Treisalt
liikmed: Värner Lootsmann
  Taavi Tšernjavski
  Egert Jõesaar
  Helen Mahmastol
  Natalja Kalinina
  Liina Liivamägi
  Erti Paalberg
  Helges Mändmets
  Asko Külmsaar

 

Nõukoja tegevusvaldkonnad on:

 • linna spordivaldkonna tunnustusauhindade jagamiseks arvamuse andmine;
 • linna spordivaldkonna probleemidele ja kitsaskohtadele tähelepanu juhtimine, valdkonna arengukava koostamisel osalemine;
 • spordivaldkonda reguleerivate linna õigusaktidega tutvumine;
 • linna arengukava spordivaldkonda käsitleva osa lahkamine;
 • linna spordipoliitika strateegiate ja spordi arengusuundade analüüsimine.

Tegevusvaldkondade raames on nõukoja ülesanneteks ettepanekute esitamine linnavalitsusele:

 • spordivaldkonna efektiivsemaks rahastamiseks;
 • spordipoliitika kujundamiseks;
 • spordivaldkonna arengu parendamiseks.

Nõukojal on õigus:

 • saada linna asutustelt tööks vajalikku informatsiooni;
 • kaasata oma tegevusse sõltumatuid eksperte;
 • moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid probleemsete valdkondade ja küsimuste läbitöötamiseks ja nõukojale esitamiseks;
 • teha ettepanekuid linna esinduse komplekteerimiseks maakondlikel või vabariiklikel võistlustel;
 • teha ettepanekuid linnavalitsusele spordivaldkonna ja spordipoliitikat käsitlevates küsimustes.