31/05/21
UUDISED
29/06/21

Loksa Gümnaasiumi kantselei lahtiolekuaeg suveperioodil

28.06. - 30.06.2021 kell 9.00-12.00

09.08. - 19.08.2021 tööpäeviti kell 9.00-12.00 

23.08. - 31.08.2021 tööpäeviti kell 9.00-15.00

01.07. - 08.08.2021 kantselei suletud

Dokumente kooli sisseastumiseks võimalik saata elektroonilistelt e-post: kool@loksa.edu.ee 

Kohaletulekuks eelnevalt kokku leppida telefonil 5342 3844

-------------------------------------------

Loksa Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi ametikohtade täitmiseks (UUENDATUD 29.06.2021) 

- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetatavaks aineks saab olema tehnoloogiaõpetus põhikoolis;

 

- põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis.

- põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatavateks aineteks saavad olema keemia ja bioloogia põhikoolis ja gümnaasiumis (keelekümblusklassid);

- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,6 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema geograafia põhikoolis (keelekümblusklassides);

- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema matemaatika põhikoolis (eesti õppekeel);

- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema muusikaõpetus põhikoolis (keelekümblusklassid);

- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema tütarlaste kehaline kasvatus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti õppekeel+ keelekümblusklassid);

- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatavaks aineks saab olema eesti keel ja kirjandus põhikoolis (eesti õppekeel);

- klassiõpetaja 1,0 ametikohale (keelekümblusklass);

- eripedagoogi 1,0 ametikohale;

- psühholoogi 0,5 ametikohale;

- haridustehnoloogi 0,5 ametikohale;

abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti õppekeelega klassides).

Konkursi tähtaeg 13.08.2021.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 13.08.2021 aadressil kool@loksa.edu.ee

Lisainfo:

mob 5542974 - direktor Õnnela Tedrekin

tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli

e- post: kool@loksa.edu.ee

---------------------------------------------------------------------------

Teadaanne!

Palume 1. septembril 2021 Loksa Gümnaasiumi 1. klassi astuvate laste vanematel registreerida oma laps kooli õpilaste nimekirja 15. aprilliks 2021.

Lapsevanemal esitada kooli e-mailile kool@loksa.edu.ee järgmised dokumendid:

Kooli vastuvõtmise taotlus

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Dokumentide blanketid saadaval kooli kodulehel http://loksakool.ee/blanketid1

Vestluste läbiviimiseks või lapsevanemate koosoleku korraldamiseks võtab kool registreerunutega ühendust.

 

Loksa Gümnaasium

---------------------------------------------------------------------------------

13/05/21

Kõik lapsed taas kooli!

Kõik Loksa Gümnaasiumi klassid on alates 17.05.2021 kontaktõppel. Info Loksa Gümnaasiumi kodulehel.

07/12/20

TEADE SEOSES COVID-19 LEVIKUGA

 

Kuna koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis endiselt kasvutrende ja viirus on jõudnud ka Loksale, tuletame töötajatele, õpilastele ja lapsevanematele veel kord meelde  alljärgnevat.
Palume kõikidel koolitöötajatel, õpilastel ja lapsevanematel jälgida oma tervislikku seisundit. Haigusnähtude ilmnemisel jääb õpilane või töötaja  koju ja pöördub perearsti poole. Kui õpilane, töötaja või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse või on olnud lähikontaktis COVID-19 haigega palume sellest viivitamatult teavitada telefonitsi Loksa Gümnaasiumi direktorit (+372 554 2974; +372 588 53153).
Lähtuvalt infost saame kohe rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
 
Lähikontaktse mõiste on selgitatud Terviseameti juhendis
Ohutuse tagamiseks haridusasutuses on koolil  õigus saata õpilane või töötaja koju tagasi, kui on teada, et on rikutud Terviseameti nõudeid (lähikontaktse või reisilt saabunu isolatsiooni jäämine jm) Vaata uudised, soovitused ja teavitused.
 
Maskid
Vastavalt valitsuse korraldusele on maskid kohustuslikud avalikes siseruumides, ühistranspordis (koolibussides, liinibussides).
Maski kandmise kohustust pole  juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Koolis maskikandmise üldist kohustust ei ole. Maski kandmise otsustab töötaja või õpilane ise. Soovitame maski kanda riskirühma kuuluvatel isikutel.
 
Konsultatsioonides osalev abiturient kannab maski.
-------------------------------------------------------------------------------
30/10/20

Loksa Gümnaasium pälvis Ettevõtliku Kooli standardi tunnustuse

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 17 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 5 koolile teise astme ehk hõbetaseme. „Ettevõtlik kool" või "Ettevõtlik lasteaed" kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.

"Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga," selgitab Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu.

Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel.

Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile. Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas. Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

 

Hõbetaseme omistanud haridusasutused 2020:

Hargla Kool (Valgamaa)

Kohtla-Järve Järve Kool (Ida-Virumaa)

Viljandi Gümnaasium (Viljandimaa)

Väätsa Põhikool (Järvamaa)

Sõmeru Põhikool (Lääne-Virumaa)

 

Baastaseme omistanud haridusasutused 2020:

Loksa Gümnaasium (Harjumaa)

Käina Kool (Hiiumaa)

Vaimastvere Kool (Jõgevamaa)

Koeru Lasteaed (Järvamaa)

Tarbja Lasteaed-Kool (Järvamaa)

Uuemõisa Lasteaed-Algkool (Läänemaa)

Noarootsi Kool (Läänemaa)

Aseri Kool (Lääne-Virumaa)

Rakvere Triinu Lasteaed (Lääne-Virumaa)

Ahja Kool (Põlvamaa)

Tilsi Põhikool (Põlvamaa)

Audru Kool (Pärnumaa)

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (Pärnumaa)

Pärnu Ülejõe Põhikool (Pärnumaa)

Valga Gümnaasium (Valgamaa)

Kuldre Kool (Võrumaa)

Võru Kesklinna Kool (Võrumaa)

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, neist 8 hõbe- ja 1 kuldtasemega õppeasutust.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Loe ka siit.

---------------------------------------------------------------------------------

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 2020. AASTA SÜGISEL

Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt. Koolid ei ole viidud üldisele distantsõppele (nagu kevadel eriolukorra ajal). Töökorralduse üle otsustab iga haridusasutus koos pidajaga, lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest.

22.09.2020 täiendatud soovitustega kõigile haridus- ja noorteasutustele saab tutvuda SIIN. Soovitused puudutavad üldharidus-, kutse- ja kõrgkoole, täienduskoolitusasutusi, huvikoole, avatud noortekeskusi, noortelaagreid, õpilasmalevaid.

Küsimuste korral palume pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad koolidele, tugispetsialistidele, aga ka lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16).

Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee 

Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Venekeelne info SIIN ja kriis.ru ja Terviseameti kodulehelt.