31/05/21
UUDISED
01/08/22

Kooli kantselei on augustikuus 2022. a avatud järgmiselt

01.08-12.08.22 tööpäeviti 9.00-12.00

15.08.-31.08.22 tööpäeviti 9.00-15.00

--------------------------------

Täiendav vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 10. klassi 2022/2023. õppeaastaks

10. klassi kandideerimiseks esitab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja digitaalselt allkirjastatud taotluse kooli meiliaadressile kool@loksa.edu.ee hiljemalt 12.08.2022

Iga õpilasega toimub õpitulemus- ja motivatsioonivestlus 15.08 - 18.08.2022. (va Loksa Gümnaasiumis aastal 2022 põhikooli lõpetanud õpilane). Täpsem vestluse aeg lepitakse kokku pärast taotluse esitamist.

Õpilasel võtta vestlusele kaasa isikut tõendav dokument, 9. klassi tunnistus ja põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

----------------------------------------

Vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 2022/2023. õppeaastaks

Palume kooli vastuvõtmise taotlus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee 

Dokumentide  vormid  on kättesaadavad  kooli kodulehel.

Info muude vajalike dokumentide kohta leitav siit>>

Küsimuste korral pöörduda tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee