12/05/23
UUDISED JA TEATED
12/05/23

-----------------------------

Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

Projekti peamised tegevussuunad:

Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs Ida-Harju piirkonnas;

väljalangevus riskiga õpilaste teenusvajaduse väljaselgitamine;

olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;

integreeritud teenuste arendamine ja disain

Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine

koolitusprogrammi väljatöötamine;

spetsialistide koolitamine ja õppereisid

Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule

Projekti periood: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 244 807 eur

Toetusmäär: 100%

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

Toetuse saaja: Raasiku vald

Projekti partnerid: Anija vald, Jõelähtme vald, Loksa linn, Kose vald, Kuusalu vald

Koostööpartnerid: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)

Toetuse saaja kontaktisik: Juta Asuja, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, Raasiku Vallavalitsus juta.asuja@raasiku.ee

Projektijuht: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee 509 6324

Loksa linna kontaktisik: Õnne Arba onne.arba@loksa.ee 5806 3455

 

------------------------------

Võimalused noortele!

Huviringid, mis toimuvad Loksal,  leiad SIIT.

Uus huvitegevuse kava on SIIN

------------------------------

Projektitoetuse esitamise tähtajad Loksa linna noortele

Taotlust on võimalik esitada neljal korral aastas: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

 

Minimaalne taotletav summa on 100,00 € ja maksimaalne 500,00 € ühe projekti kohta.

Loksa linna noortele projektitoetuse andmise tingimused ja kord SIIN

-------------------------------------------