13/09/21

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

17. oktoobril 2021 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Järgnevalt on esitatud valimisi puudutav info nii Loksa linna kui ka valimiste korralduse kohta üldiselt. 

Kandidaatide registreerimiseks esitamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks on lõppenud. Loksa linna valimiskomisjon registreeris 02.09.2021 toimunud koosolekul kaks valimisliitu: Valimisliit "Arenev Loksa" (VAL) ja Siin me elame valimisliit (SME) (valimiskomisjoni 02.09.2021 koosoleku protokoll koos otsustega). Erakonnad ja valimisliidud said kandidaate registreerimiseks esitada kuni 7. septembri kella 18-ni. Oma kandidaadid esitasid Eesti Keskerakond, Valimisliit "Arenev Loksa" ja Siin me elame valimisliit

09. septembril 2021 registreeris Loksa linna valimiskomisjon nõuetekohased kandidaadid ning andis kandidaatidele liisuheitmise teel registreerimisnumbrid (vt koosoleku protokolli ja otsuseid) alljärgnevalt:

 

Siin me elame valimisliit

101 Igor Ignahhin
102 Endel Namsing
103 Adriana Jordan
104 Aleksei Štšepelin
105 Mare Jõgis
106 Jaan Paesüld
107 Piret Kase
108 Kaido Korkma

 

Eesti Keskerakond

109 Helle Lootsmann
110 Rein Heina
111 Galina Nikitina
112 Andres Kaskla
113 Jelena Täht
114 Natalja Kalinina
115 Õnnela Tedrekin
116 Karin Ilves
117 Õnne Teern
118 Kristiina Järve
119 Robert Rohtla
120 Margit Amer
121 Tiina Murdvee
122 Heiki Tudre
123 Ljubov Karofeld
124 Larissa Plehova
125 Juri Grill
126 Artur Allmägi
127 Vladimir Koltsov
128 Olga Maslova
129 Vladimir Deulin
130 Aleksandr Gavrilenko
131 Olga Kosjakova
132 Nadežda Dubina
133 Vitali Tšubukov
134 Tamara Astahhova
135 Valeri Kozlov
136 Mihhail Mišin
137 Innar Masing
138 Urmas Vahi
139 Irina Voronina
140 Aivar Kaskla
141 Ljudmilla Tursk

 

Valimisliit „Arenev Loksa"

142 Ilmi Ternovskaja
143 Julija Amirov

 

13.09.2021 toimunud koosolekul otsustas Loksa linna valimiskomisjon tühistada isiku avalduse alusel Valimisliidu "Arenev Loksa" nimekirja kandidaadi nr 144 Ester Vain registreerimise otsuse, kuna isik avaldus soovi loobuda kandideerimisest. (vt koosoleku protokolli ja otsust).

 

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Loksa Linnavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 13 otsustati:

 • määrata Loksa Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15;
 • moodustada Loksa Linnavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Loksa linna administratiivpiir;
 • määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 15.

 

Loksa linna valimisjaoskond

Loksa Linnavalitsuse 01.06.2021 määrusega nr 2 on Loksa linnas moodustatud üks valimisjaoskond numbriga 1Hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Loksa Linnavalitsuses (Tallinna tn 45, Loksa linn, Harju maakond).

Valimisjaoskond nr 1 korraldab:
1) eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda;
2) hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses;
3) kodus hääletamist;
4) hääletamist valimispäeval.

 

Info valijale

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

 

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. Seetõttu soovitab Siseministeerium enne valimisi oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata. Loe lisaks!
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

 

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

 

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

 

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

 

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Rohkem infot valimiste kohta veebilehel https://www.valimised.ee/.

Info vene keeles RUS
Info inglise keeles ENG

 

Loksa linna valimiskomisjon

Loksa Linnavolikogu moodustas 17.06.2021 otsusega nr 14 5-liikmelise Loksa linna valimiskomisjoni koosseisus:

esimees:        Karin Kask
liikmed:          Viive Pajusaar (volitused lõppenud ettetähtaegselt 07.09.2021)

                       Merle Aasa
                       Õnne Arba
                       Liina Liivamägi
asendusliige: Vladimir Koltsov (
volitused lõppenud ettetähtaegselt 07.09.2021)

Linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

Valimiskomisjoni tööaeg (valimiskomisjoni otsuskohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani s.o perioodil 18.08.2021 - 15.09.2021 (kui kandidaadid registreeritakse 12.09.2021) on tööpäevadel esmaspäevast reedeni (v.a 20. august) kell 08:30-10:00 v.a 07.09.2021, mil valimiskomisjon töötab kell 17:00-18:00. 

09. septembril kell 17:00 registreeris valimiskomisjon kandidaadid ning heidab erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel liisku numbrite andmise järjekorra väljaselgitamiseks.

18. oktoobril kell 10:00 loeb valimiskomisjon hääled teistkordselt üle Loksa Linnavalitsuse saalis (Tallinna tn 45, Loksa linn).

Sõltuvalt vajadusest koguneb valimiskomisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud tööaega.

Valimiskomisjoni asukohaks on Loksa Linnavalitsus, Tallinna tn 45, Loksa linn 74806 (Loksa Linnavalitsuse 01.07.2021 korraldus 128). 
Valimiskomisjoni kontaktandmed: e-post 
karin.kask@loksa.ee, telefon 5346 0617.

 

Valimiskomisjoni protokollid ja otsused