19/11/21

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Loksa linna valimiskomisjon registreeris volikogu liikmed, asendusliikmed ja lisamandaadid 10. novembril 2021 toimunud koosolekul. Valimistulemused said väljakuulutatud ja volikogu uue koosseisu liikmete volitused algasid 11. novembril 2021. Samal päeval menetles valimiskomisjon esitatud avaldusi volikogu liikme volituste peatamise ja lõppemise kohta, misjärel on volikogu uus kooseis alljärgnev:

Siin me elame valimisliit

Igor Ignahhin
Adriana Jordan
Kaido Korkma
Aleksei Štšepelin
Jaan Paesüld
Piret Kase

Eesti Keskerakond

Andres Kaskla
Rein Heina
Jelena Täht
Galina Nikitina
Heiki Tudre
Robert Rohtla
Helle Lootsmann
Ljubov Karofeld

Valimisliit „Arenev Loksa"

Julija Amirov

Loksa Linnavolikogu X koosseisu esimene istung toimus 18. novembril 2021 algusega kell 17:30 Loksa Kultuurikeskuse saalis, aadressil Tallinna tn 47. Loksa Linnavolikogu esimeheks valiti Rein Heina ja aseesimeheks Helle Lootsmann.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. oktoobril 2021 toimusid Loksa Linnavolikogu valimised. Valijaid oli nimekirja kantud 2131. Neist hääletamas käis 896 inimest - 638 pabersedeliga ja 258 elektrooniliselt. Seega kujunes valimisaktiivsuseks Loksa linnas 42%, mis on konkurentsitult madalaim näitaja (osalusprotsent) vabariigis (Eesti keskmine 54,7%). Varasematel kohalikel valimistel on valimisaktiivsus olnud Loksa linnas kõrgem: aastal 2017 43%, 2013 47% ja 2009 koguni 60%.

Häälte jagunemine erakondade ja valimisliitude vahel. 481 häält ehk 54% kõigist häältest kogus Eesti Keskerakond (KE), 340 häält ehk 38,2% Siin me elame valimisliit (SME), 69 häält (7,8%) Valimisliit „Arenev Loksa" (VAL).

 

Mandidaatide jagunemine volikogus. Loksa Linnavolikogu 15 kohast kuulub valimistulemuste alusel 8 Eesti Keskerakonnale, 6 Siin me elame valimisliidule ning 1 Valimisliidule „Arenev Loksa".

Enim hääli kogusid Igor Ignahhin (71), Adriana Jordan (69), Tiina Murdvee (58), Kaido Korkma (55) ja Aleksei Štšepelin (51).

Detailsem info valimistulemuste kohta on leitav veebilehelt valimised.ee

 

Kandidaadid

 

Siin me elame valimisliit

101 Igor Ignahhin
102 Endel Namsing
103 Adriana Jordan
104 Aleksei Štšepelin
105 Mare Jõgis
106 Jaan Paesüld
107 Piret Kase
108 Kaido Korkma

 

Eesti Keskerakond

109 Helle Lootsmann
110 Rein Heina
111 Galina Nikitina
112 Andres Kaskla
113 Jelena Täht
114 Natalja Kalinina
115 Õnnela Tedrekin
116 Karin Ilves
117 Õnne Teern
118 Kristiina Järve
119 Robert Rohtla
120 Margit Amer
121 Tiina Murdvee
122 Heiki Tudre
123 Ljubov Karofeld
124 Larissa Plehova
125 Juri Grill
126 Artur Allmägi
127 Vladimir Koltsov
128 Olga Maslova
129 Vladimir Deulin
130 Aleksandr Gavrilenko
131 Olga Kosjakova
132 Nadežda Dubina
133 Vitali Tšubukov
134 Tamara Astahhova
135 Valeri Kozlov
136 Mihhail Mišin
137 Innar Masing
138 Urmas Vahi
139 Irina Voronina
140 Aivar Kaskla
141 Ljudmilla Tursk

 

Valimisliit „Arenev Loksa"

142 Ilmi Ternovskaja
143 Julija Amirov

 

Hääletamise info

Valimised algasid 11. oktoobril ja kestsid kuni 17. oktoobrini –valida saab ühe nädala jooksul ehk siis esmaspäevast pühapäevani.

All on välja toodud hääletamise ajakava tabeli kujul.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

Hääleõigus. Loksa Linnavolikogu saavad valida linnaelanikud, kes on vähemalt 16-aastased ja kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 17. septembri 2021 seisuga Loksa linnas.

Hääletada saavad nii Eesti kodanikud, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, Eestis püsivalt elavad (s.t pikaajalist elamisluba omavad) välisriigi kodanikud kui ka kodakondsuseta isikud. Kui isikul on tähtajaline elamisluba, siis kohalikel valimistel hääletada ei saa.

Valimiste teabeleht. Igale aadressile, kus elab kasvõi üks hääleõiguslik inimene, saatis siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, said selle info e-kirjaga. Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukoht vallas või linnas. Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega. Teabelehte ei ole vaja jaoskonda kaasa võtta.

Loksa linna valimisjaoskond asub Loksa Linnavalitsuse hoones, aadressil Tallinna tn 45, Loksa linn. Valimisjaoskonda tulles:

 • võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument,
 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Elektrooniline hääletamine algas esmaspäeval, 11. oktoobril kell 09:00 ja kestab kuni laupäeva, 16. oktoobri kella 20:00-ni. Seekord saab elektroonilist häält soovi korral muuta, kui tulete pühapäeval, 17. oktoobril elukohajärgsesse jaoskonda pabersedeliga hääletama. Tegemist on uuendusega, varasematel valimistel sellist võimalust ei olnud.

Loksa linna hääleõiguslikud elanikud on oodatud hääletama Loksa linna valimisjaoskonda terve nädala jooksul. Eelhääletamine toimub esmaspäevast laupäevani (11.-16. oktoober) kell 12:00-20:00. Valimispäev on pühapäev, 17. oktoober, mil valimisjaoskond on avatud kell 09:00-20:00.

Väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda saab hääletada esmaspäevast kuni neljapäevani. Näiteks saavad Kuusalu valla elanikud tulla 11. – 14. oktoobril hääletama Loksa linna valimisjaoskonda. Samuti saavad Loksa linna elanikud sel perioodil käia hääletamas vajadusel teiste kohalike omavalitsuste valimisjaoskondades. Reedel, laupäeval ja pühapäeval on võimalik hääletada vaid enda elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Asukohas hääletamine. Esmaspäevast neljapäevani viiakse läbi ka asukohas hääletamine. Näiteks viiakse Loksa Eakates Kodu taotluse alusel 11.-14. oktoobril hääletamine läbi Loksa linnas asuvates ööpäevastes hoolekandeasutustes. Asukohas saavad hääletada ka isikud, kes viibivad väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda, kuid ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Asukohas hääletamine toimub kirjaliku põhjendatud taotluse alusel, mida saab esitada Loksa Linnavalitsusele kuni neljapäeva, 14. oktoobri kell 14:00-ni.

Kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Valija peab asuma oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil. Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani (15.-17. oktoober).

Taotlust kodus hääletamiseks saab esitada helistades Loksa linna jaoskonnakomisjoni telefoninumbril 5430 1114 reedel (15.10) ja laupäeval (16.10) kell 12:00-20:00 ning pühapäeval (17.10) kell 09:00-14:00. Lisaks saab taotlust esitada kirjalikult, saates taotluse Loksa Linnavalitsusesse kas paberkandjal või e-posti aadressil karin.kask@loksa.ee hiljemalt valimispäeva, 17. oktoobri kella 14:00-ni.

Kodus hääletamise taotlus (näidis rtf, pdf) peab sisaldama:

 • valija nime;
 • valija isikukoodi;
 • valija aadressi;
 • valija sidevahendi numbrit;
 • kodus hääletamise põhjust nt terviseseisund, kõrge iga või mõni muu mõjuv põhjus.

Rohkem infot valimiste kohta leiate veebilehelt https://www.valimised.ee/

 

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Loksa Linnavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 13 otsustati:

 • määrata Loksa Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 15;
 • moodustada Loksa Linnavolikogu valimisteks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Loksa linna administratiivpiir;
 • määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 15.

 

Loksa linna valimisjaoskond

Loksa Linnavalitsuse 01.06.2021 määrusega nr 2 on Loksa linnas moodustatud üks valimisjaoskond numbriga 1Hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Loksa Linnavalitsuses (Tallinna tn 45, Loksa linn, Harju maakond).

Valimisjaoskond nr 1 korraldab:
1) eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda;
2) hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses;
3) kodus hääletamist;
4) hääletamist valimispäeval.

Loksa Linnavolikogu 24.09.2021 otsusega nr 22  moodustati valimiste korraldamiseks Loksa linna valimisjaoskonnas 7-liikmeline jaoskonnakomisjon ning nimetati esimees, liikmed ja asendusliikmed.