Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse abivajajale, kes viibib Loksa linna haldusterritooriumil ja on piisavate elatusvahenditeta ning kellel puudub mitteformaalne tugivõrgustik ja ressursid endale toidu ja riietuse tagamiseks.

Vältimatu sotsiaalabina tagatakse abivajajale tema vajadusest lähtuvalt:
1) toidupakk, mis sisaldab vähemalt üheks söögikorraks piisava koguse toiduaineid;
2) aastaajale vastavad, terved, puhtad ja abivajaja kehamõõtmetega sobivad alus- ja ülerõivad ning jalatsid.

Vältimatu sotsiaalabi on abi saajale tasuta.