1.07.21

Ametnikud

Keskkonna- ja kommunaalmajanduse valdkondadega tegelevad järgmised ametnikud:

abilinnapea
Andres Kaskla
tel: 508 6283
e-post: 
andres.kaskla@loksa.ee

 

arendus- ja keskkonnanõunik
Karin Ilves
tel: 5304 8333
e-post: karin.ilves@loksa.ee

 

kommunaalmajanduse- ja heakorraspetsialist
Lidia Mõsovski
tel: 513 0092

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, eesmärgiga planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.
Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.
Asbesti jäätmete kogusest Loksa linnas palun teada anda e-kirja teel: karin.ilves@loksa.ee või telefonil 5304 8333

Vajalik info:

1. kinnistu täpne aadress (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
2. omaniku või elaniku kontaktandmed;
3. asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

.......................................................................................................................

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

Loksa Linnavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse N.R. Energy Osaühingu poolt esitatud paiksest heiteallikast välisõhku saasteainete väljutamise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) nr L.ÕV/320985 muutmise taotluse. Õhusaasteloa muutmist taotletakse katlamajale, mis asub aadressil Nooruse tn 3a, Loksa linn, Harju maakond, 74805. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses uue hakkepuidukatla kasutusele võtmisega, mis peaks toimuma hiljemalt 30.06.2022. Õhusaasteloa muutmise menetlusdokumendid on kättesaadavad Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.

 

 

 

30.11.20
20.12.16