Ametnikud
 
abilinnapea
Hilleri Treisalt
tel: 5332 6792
e-post: hilleri.treisalt[a]loksa.ee
-------------------------------
 
lastekaitse- ja sotsiaalnõunik
Irina Karotam
tel 5806 3455
e-post: irina.karotam[a]loksa.ee
Vastuvõtt:
E, T, K kell 8.00-16.30
N kell 8.00-18.00
R kell 8.00-14.30
-------------------------------
 
sotsiaaltöönõunik
Valeria Kamaljan
tel: +372 5302 7280

e-post: valeria.kamaljan[a]loksa.ee
------------------------------
 
sotsiaaltööspetsialist
Tiina Murdvee
tel: 5805 0209
e-post: tiina.murdvee[a]loksa.ee
Vastuvõtt:
E, K  8.00 - 16.30
N      8.00 - 18.00
R      8.00 - 14.30
Teisipäeval vastuvõttu ei toimu.
--------------------------------

 

 

UUDISED

-----------------------------------------

Vaimse tervise tagamise teenus Loksal 2023 aastal - psühholoog, psühholoogiline nõustaja, perenõustamine.

Loksal võimalik kaks korda nädalas saada vaimse tervise nõustamist, psühholoogi teenust ja perenõustamist. Teenust pakub MTÜ TOETUS. Teenusele saamiseks pöördu Loksa Linnavalitsuse  sotsiaaltöötajate poole, tel 603 1253 või  otse MTÜ TOETUS telefonil +372 5300 8635. Esmaspäeviti töötab  venekeelne psühholoogiline nõustaja, teenusel esaamiseks helista +372 5332 6792.

-----------------------------------------

Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

Projekti peamised tegevussuunad:

Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs Ida-Harju piirkonnas;

väljalangevus riskiga õpilaste teenusvajaduse väljaselgitamine;

olemasolevate teenuste ja ressursside kaardistamine ja analüüs;

integreeritud teenuste arendamine ja disain

Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine

koolitusprogrammi väljatöötamine;

spetsialistide koolitamine ja õppereisid

Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule

Projekti periood: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 244 807 eur

Toetusmäär: 100%

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

Toetuse saaja: Raasiku vald

Projekti partnerid: Anija vald, Jõelähtme vald, Loksa linn, Kose vald, Kuusalu vald

Koostööpartnerid: Kehra Tervisekeskus OÜ, SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Papaver Teenused OÜ, Cascais City Council (Portugal)

Toetuse saaja kontaktisik: Juta Asuja, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, Raasiku Vallavalitsus juta.asuja@raasiku.ee

Projektijuht: Liisa Mäemets liisa@hariduslabor.ee 509 6324

Loksa linna kontaktisik: abilinnapea Hilleri Treisalt (hilleri.treisalt@loksa.ee)

-----------------------------------------

5.11.21

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine 2020.

 

Euroopa Liidu struktuurivahenditest eraldatud vahenditega kohandatakse kahel Loksa linnas elaval puudega inimesel hügieeniruumid vastavaks nende vajadustega. Projekti toetuse summa on 6 377 eurot. Raha eraldati Loksa Linnavalitsuse poolt esitatud taotluse alusel. Kahes korteris renoveeritakse ruumid hügieenitoimingute tarbeks. Töid teostab OÜ Loksa Ehitus.

23.08.22

-----------------------------------------------------------------------------------

PENSIONI TAOTLEMINE

Kui sa ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-taotlemine.

Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui saad praegu pensioni kojukandena, aga soovid hakata saama pangakontole, siis palun anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada:
iseteeninduses;
helista infotelefonile 612 1360;
või saada e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee

-------------------------------------------------------------------------------

Puuetega inimestele paremate elutingimuste tagamine 2019.

Euroopa Liidu struktuurivahenditest eraldatud vahenditega kohandati kasutamiskõlblikuks Loksa linnas elavatel puuetega inimestel eluasemete liikumisteed ja hügieeniruumid. Raha eraldati Loksa Linnavalitsuse poolt esitatud taotluse alusel. Etteantud kogusumma oli 14 000,00 eurot. Renoveeriti ühes korteris liikumiseks vajalikud pääsuteed ja kahes korteris ruumid hügieenitoimingute tarbeks. Töid teostas OÜ Loksa Ehitus.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Ilmunud on käsiraamat "Teekond erilise lapse kõrval"

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eestikeelse kui ka venekeelse käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

E-materjalid on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel:

Eestikeelne käsiraamat

Venekeelne käsiraamat

Paberkandjal käsiraamatuid aitab levitada ka Eesti suurim raamatukaupluste kett Apollo. Erivajadustega laste lähedased saavad küsida nii eesti- kui ka venekeelset tasuta käsiraamatut 16-st Apollo raamatukauplusest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Kuressaares. NB! Raamatute arv on piiratud, seega tasuks raamatupoodi ette helistada ning küsida, kas soovitud materjali veel on.

Käsiraamatu lühitutvustus

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasoleva abini. Selle probleemi leevendamiseks andis EPIKoda välja käsiraamatu puudega laste vanematele.

Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel. Käsiraamatu koostasid kahasse  Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 20 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Lisaküsimused epikoda@epikoda.ee või telefonil 6616 144

Materjali väljaandja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja kroonilistel haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee