6.05.22

Blanketid

Ehitusloa, kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotlused ning ehitis- ja kasutusteatised esitatakse Loksa Linnavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu.

 

Allolevaid taotlusi on võimalik linnavalitsusele esitada paberkandjal (aadress Tallinna tn 45, Loksa linn), elektrooniliselt e-posti teel linn@loksa.ee või kasutades selleks iseteeninduskeskkonda SPOKU. SPOKU on kiireim ja lihtsaim viis taotluste täitmiseks ja menetlusse edastamiseks.

Taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks (word) (pdf)

Taotlus kaeveloa väljastamiseks Loksa linnas (excel) (pdf).