30.07.20

Blanketid

Ehitusloa, kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotlused ning ehitis- ja kasutusteatised esitatakse Loksa Linnavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu.

Taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks (word) (pdf)

Taotlus kaeveloa väljastamiseks Loksa linnas (excel) (pdf)