19.11.15

Blanketid

Raieloa taotlus (pdf(word)

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks (pdf) (word)

Taotlus Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks (pdf) (word)

Avaldus maamaksuvabastuse saamiseks (pdf) (word)

Reklaam
   - Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks (pdf) (word)
   - Reklaamimaksu deklaratsioon (pdf) (word)