1.10.20

Blanketid

Raieloa taotlus (täidetav pdf) (rtf

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks (täidetav pdf) (rtf)

Taotlus Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks (täidetav pdf) (rtf)

Avaldus maamaksuvabastuse saamiseks (pdf) (rtf)

Reklaam
   - Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks (pdf) (rtf)
   - Reklaamimaksu deklaratsioon (pdf(rtf)