11.08.20

Blanketid

Raieloa taotlus (pdf) (rtf

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks (pdf) (rtf)

Taotlus Loksa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks (pdf) (rtf)

Avaldus maamaksuvabastuse saamiseks (pdf) (rtf)

Reklaam
   - Taotlus reklaami paigaldusloa väljastamiseks (rtf)
   - Reklaamimaksu deklaratsioon (rtf)