16.07.14

2011

Loksa linna 2011. aasta eelarve eelnõu
Loksa Linnavolikogu määruse eelnõu "Loksa linna 2011. aasta eelarve kinnitamine" koos seletuskirjaga 
tulude projekt
kulude projekt
Muudatusettepanekud Loksa linna 2011. aasta eelarve kinnitamise eelnõu juurde

 

Loksa linna 2011. aasta eelarve
Loksa linna 2011 aasta eelarve kinnitamine

 

Loksa linna 2011. aasta lisaeelarve
Loksa linna 2011. aasta lisaeelarve